Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.3MB

Podrška ravnateljima na putu ka digitalnoj zrelosti škola

Svrha pilot projekta e-Škole je postaviti temelje razvoja digitalne zrelosti škola. Ključnu ulogu u planiranju i uvođenju promjena koje će dovesti do rasta digitalne zrelosti imaju upravo ravnatelji škola koje sudjeluju u pilot projektu e-Škole, a kojima je ova radionica namijenjena. Cilj radionice je dati podršku ravnateljima u razvoju digitalne zrelosti škola kroz strateško planiranje, upravljanje i vođenje u primjeni IKT-a u učenju, poučavanju i poslovanju škole.

Tijekom pilot projekta razvijeni su i objavljeni predlošci dokumenata i priručnici za njihovo korištenje kao pomoć ravnateljima u upravljanju promjenama usmjerenim ka razvoja digitalne zrelosti njihovih škola. Ravnatelji će se na ovoj radionici detaljnije upoznati sa svrhom, sadržajem i načinom implementacije ovih dokumenata kroz diskusiju i razmjenu iskustava. Na taj način će također dati doprinos daljnjem razvoju dokumenata i njihovom prilagođavanju školskoj kulturi i praksi.

Dokumenti koji će se koristiti na radionici su: “Strateški plan primjene informacijsko komunikacijskih tehnologija u školama” s pripadajućim obrascem kao i “Sigurna i odgovorna upotreba informacijsko komunikacijskih tehnologija u školi” s pripadajućim obrascem.

Nina Begičević Ređep
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep doktorirala je 2008. u području informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. radi na poziciji izvanredne profesorice na Fakultetu organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu. Nositeljica je predmeta Poslovno odlučivanje, Analiza poslovnih odluka te Teorija odlučivanja. Od 2011. obnaša dužnost prodekanice za poslovanje na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, te nakon toga prodekanice za znanstvenoistraživački rad. Sudjelovala je kao voditeljica/suvoditeljica/članica na više od desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata (zProjekti, NZZ, Tempus, ESF, IPA, LLP, EUREKA). Voditeljica je i suvoditeljica više radionica i stručnih usavršavanja s fokusom na strateško planiranje i odlučivanje o uvođenju IKT-a u osnovnoškolsko, srednješkolsko te visoko obrazovanje. Suautorica je sveučilišnog udžbenika Poslovno odlučivanje te autorica više od 40 znanstvenih članaka. Drugu nagradu za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu u ak. godini 2011/2012 osvaja 2012. godine. Proglašena je najboljom mladom znanstvenicom na Fakultetu organizacije i informatike 2009. godine, dok 2008. osvaja nagradu za najbolju mladu znanstvenicu u području informacijskih znanosti u Hrvatskoj, Društvo sveučilišnih nastavnika. Nagradu za znanstveni doprinos i kreativnost u primjeni metode Analitički hijerarhijski proces (AHP) osvojila je 2007. godine. Članica je uredništva časopisa IJAHP (International Journal of the Analytic Hierarchy Process), članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, te U.S. alumnija I U.S. Affiliates Community's.

Marina Klačmer Čalopa
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa zaposlena je na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu od 2001. gdje se zapošljava kao znanstvena novakinja/viša asistentica. Trenutno radi na poziciji izvanredne profesorice. Diplomirala je 2001. na Sveučilištu u Rijeci, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija sa zvanjem diplomirana ekonomistica. Magistrirala je 2005. na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a titulu doktorice ekonomskih znanosti stječe na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu Zagreb 2008. godine. Kao jedna od suatorica knjige knjige Korporativno upravljanje (ur. prof.dr.sc. Darko Tipurić, Sinergija, 2008.) 2008. dobiva nagradu Mijo Mirković za znanstveni rad koji predstavlja izniman znanstveni doprinos. Mentorica je 60-tak diplomskih i završnih radova i 4 specijalistička poslijediplomska rada. Od 2003. godine obavlja funkciju operativne tajnice na znanstvenom poslijediplomskom studiju Menadžment poslovnih sustava (voditelj prof.dr.sc. Marijan Cingula), od 2006. godine na specijalističkom poslijediplomskom studiju Menadžment poslovnih sustava (voditelj prof.dr.sc. Tihomir Hunjak). Na Vijeću Fakulteta organizacije i informatike Varaždin 2010. imenovana za voditeljicu sveučilišnog diplomskog studija Ekonomika poduzetništva. Članica je Stručnog vijeća Centra za savjetovanje i podršku studentima, Sveučilišta u Zagrebu od 2013. godine. Predsjednica je Savjeta za gospodarstvo i međuregionalnu suradnju Varaždinske županije od 2013. godine. Voditeljica je i suvoditeljica više radionica i stručnih usavršavanja. Sudjelovala na 10-tak projekata financiranih nacionalnim sredstvima, sredstvima iz EZ fondova (Erasmus, IPA, Tempus), te gospodarskim projektima.

Katarina Tomičić-Pupek
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Katarina Tomičić-Pupek diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine te stekla zvanje diplomiranog informatičara. Od 2003. do 2006. godine je radila kao savjetnik i konzultant za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u konzultantskom poduzeću. Od 2006. godine radi na Fakultetu organizacije i informatike, gdje je uključena u izvođenje nastave iz predmeta vezanih uz modeliranje poslovnih procesa i projektiranje informacijskih strateško planiranje informacijskih sustava i mjerenje organizacijskih performansi. Doktorirala je u listopadu 2011. godine, obranom disertacije pod naslovom „Sustavi planiranja i upravljanja resursima visokih učilišta“. Trenutno je docentica i nositeljica više kolegija. Uz rad u nastavi i na brojnim znanstveno istraživačkim projektima vezanim uz područje interesa radila je na stručnim i komercijalnim projektima, sudjelovala na raznim skupovima i održavala radionice, te recenzirala radove za znanstvene konferencije i časopise.

Igor Balaban
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Igor Balaban zaposlen je na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike kao docent. Objavio je više od 30 znanstvenih i profesionalnih radova te 4 poglavlja knjige. Doktor informacijskih i komunikacijskih znanosti postaje 2011. godine. Diplomirao je 2004. godine, također na Fakultetu organizacije i informatike, gdje se iste godine zapošljava kao asistent/znanstveni novak. Docent postaje 2013. godine. Područja od interesa su mu pristupi usmjereni na učenika kroz ePorftolio i otvorene značke. Ima iskustvo u nekoliko međunarodnih i nacionalnih projekata (Obzor 2020, FP6, Tempus, IPA, COST, LLP). Jedan je od autora nekoliko istraživanja koji se bave pitanjima kvalitete i iskoristivosti u e-učenju i uspješnom razvoju ePortfolia. Recezent je za International Journal of ePortfolios and Computers & Education. Koordinira Europortfolio: A European Network of Eportfolio Experts and Practitioners, projekt LLP KA3-ICT. Na Fakultetu organizacije i informatike vodi projekt CRISS (Demonstration of a scalable and cost-effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools), financiran iz programa Obzor 2020.

Martina Tomičić Furjan
Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr. sc. Martina Tomičić Furjan diplomirala je na Fakultetu organizacije i informatike 2003. godine te stekla zvanje diplomiranog informatičara. Od 2003. radi na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, gdje je uključena u izvođenje nastave iz predmeta vezanih uz mjerenje organizacijskih performansi te modeliranje i upravljanje poslovnim procesima. Doktorirala je u veljači 2016. godine, obranom disertacije pod naslovom „Razvoj metodike mjerenja organizacijske učinkovitosti uporabom metamodeliranja“. Trenutno je docentica i nositeljica više kolegija. Osim u nastavi objavila je više znanstvenih radova, radila je na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te na više međunarodnih projekata. Trenutno sudjeluje u radu dva istraživačko-razvojna projekta. Uz nastavu i znanstvene aktivnosti, radila je na nekoliko stručnih projekata strateškog planiranja informacijskih sustava uz primjenu suvremenih CASE-alata, strateškog razvoja i uvođenja informacijsko-komunikacijske tehnologije te mjerenja organizacijske učinkovitosti, sudjelovala je na raznim skupovima i održala veći broj edukacija.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC