Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
zip
32.9MB

Veni, vidi, vici... Biologiju na digitalan način

Unesite dašak tehnologije u svoju učionicu primjenom digitalnih obrazovnih sadržaja i scenarija poučavanja! Ogledni sat tematski je namijenjen prvenstveno nastavnicima Biologije, ali pridružiti se mogu svi zainteresirani koji žele na praktičnom primjeru vidjeti primjenu digitalnih sadržaja i alata u planiranju i provedbi nastavnog sata. U sklopu Oglednog sata sudionici će imati prilike prisustvovati nastavnom satu biologije kreiranom uz upotrebu digitalnih obrazovnih sadržaja i scenarija poučavanja za biologiju, koji nastavnicima ujedno omogućavaju primjenu raznolikih suvremenih strategija, pristupa i metoda poučavanja. Digitalni obrazovni sadržaji i scenariji poučavanja izrađuju se kroz projekt „"e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)“ s ciljem poticanja aktivnog učenja na inovativan, učinkovit, motivirajući i pojedincu prilagođen način. Posebnost Oglednog sata upravo je u istovremenom individualno prilagođenom pristupu različitim tipovima učenika, ovisno o njihovim potrebama i znanjima.

Ana Poropat
Osnovna škola Klana

Ana Poropat Janković rođena je 7. lipnja 1983. u Rijeci gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju prirodoslovno matematičkog usmjerenja. Diplomirala je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine te stekla zvanje mag.ing.fitomedicine. Dodatno pedagoško psihološko obrazovanje stječe na Filozofskom fakultetu u Rijeci 2015. godine. Redovito se stručno usvršava, a nakon što Osnovna škola Klana ulazi u projekt e -Škole redovito polazi radionice, predavanja, webinare i konferencije te uspješno primjenjuje IKT tehnologiju u redovnoj i dodatnoj nastavi prirode i biologije. Na STO 2017 bila je u ulozi autorice i voditeljice radionice "Primjeri dobre prakse iz biologije" te održala radionicu u dva navrata tijekom trajanja događaja.

Branka Vuk
CARNet

Branka Vuk radi u CARNetu od 2003. godine, a od 2012. kao pomoćnica ravnatelja za podršku obrazovanju. Bavi se područjem primjene tehnologije u obrazovanju i pedagoškoj praksi. Posebno je interesira područje generičkih/transverzalnih kompetencija, digitalne kompetencije, otvorenih obrazovnih sadržaja i digitalnih obrazovnih sadržaja općenito, te obrazovne politike. Član je stručnih skupina koje se bave obrazovnom politikom i javnim politikama koje se odnose na obrazovanje i primjenu tehnologije u obrazovnom sustavu, bila je članica Ekspertne radne skupine za provedbu cjelovite kurikularne reforme za vrijeme mandata ministra Vedrana Mornara, članica Ekspertne radne skupine za indikatore korištenje IKT-a u obrazovanju pri Europskoj komisiji, a trenutno je predstavnik Republike Hrvatske u stručnoj radnoj podskupini za digitalne vještine pri Europskoj komisiji u Glavnoj upravi za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije. Branka redovito piše radove, održava prezentacije i radionice o primjeni tehnologije u obrazovanju te razmjenjuje iskustva sa stručnjacima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Gordana Benat
CARNet

Gordana Benat se kao voditelj projekata u CARNetovom odjelu za podršku obrazovanju bavi podrškom nastavnicima kod uvođenja tehnologije u nastavu te istraživanjem i razvojem e-učenja. Završila je diplomski studij informatologije i lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a trenutno pohađa doktorski studij pedagogije također na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovala je u nizu europskih projekata koji se baziraju na uvođenju IKT-a u obrazovanje te poticanju nastavnika na njihovu upotrebu i vodila projekt poticanja razvoja digitalnih kompetencija kod učenika predmetne nastave od 5.-8. razreda osnovne škole u među-predmetnoj temi informacijsko-komunikacijske tehnologije pod nazivom ICT Curricula.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC