Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.1MB

Znanstveno istraživanje učinaka projekta e-Škole: što je i kako ispitano do sada?

Cilj znanstvenog istraživanja koje provodi Centar za primijenjenu psihologiju je sustavno praćenje i evaluacija učinaka pilot projekt „e-Škole“ na učenje, stavove i iskustva učenika i djelatnika škole, kao i na digitalnu zrelost škola u cjelini. U ovoj će prezentaciji biti prikazane i ukratko opisane sve dosad provedene istraživačke aktivnosti u okviru projekta: metodologija, korišteni mjerni instrumenti te uzorak djelatnika i učenika obuhvaćenih istraživanjem. U proteklih godinu dana provedena su sva planirana početna mjerenja. Online upitnikom ispitani su stavovi, iskustva i samoprocjena digitalnih kompetencija na uzorku djelatnika i učenika škola uključenih u projekt. Osim toga, digitalne kompetencije ispitane su i specifičnim zadacima na manjem uzorku nastavnika i učenika u odabranim školama. Također, zadacima su evaluirane odabrane edukacije za nastavnike. Početno mjerenje provedeno je i za učenike s teškoćama u razvoju, pri čemu su primijenjene fokus grupe i upitnici za procjenu učenika od strane njihovih roditelja i nastavnika. U tijeku je i eksperimentalni dio istraživanja koji se odnosi na ispitivanje učinaka primjene scenarija poučavanja na kognitivne ishode učenja, a uskoro se planira započeti s provedbom završnih mjerenja na uzorku djelatnika škola i učenika.

prof. dr. sc. Zoran Sušanj
Centar za primijenjenu psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

Diplomirao psihologiju na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, magistrirao na Filozofskoj fakulteti u Ljubljani, doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio kao kadrovik u DINA-Petrokemiji Omišalj, kao vojni psiholog u Hrvatskoj vojsci te kao direktor AT Adria d.o.o. za poslovno savjetovanje. Bio je pripravnik, asistent, docent, izvanredni profesor, a sada zaposlen u zvanju redovitog profesora na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje je ujedno i voditelj Centra za primijenjenu psihologiju. Predaje Organizacijsku psihologiju, Psihologiju rukovođenja i Organizacijski razvoj. Nastavu iz šireg područja psihologije rada i organizacijske psihologije izvodio i na diplomskim i poslijediplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Osijeku i Zagrebu, Ekonomskog fakulteta u Rijeci i Osijeku, Medicinskog i Pravnog fakulteta u Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji i Visokog učilišta Vern u Zagrebu. Bavio se istraživanjima radne motivacije, rukovođenja, organizacijske klime i kulture i organizacijske pravednosti. Objavio pedesetak znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige.

Članovi Centra za primijenjenu psihologiju
Centar za primijenjenu psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, doc. dr. sc. Bojana Ćulum, doc. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, doc. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, Nermina Mehić, Irena Miletić, Maja Močibob, dr. sc. Tamara Mohorić, doc dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić, doc. dr. sc. Barbara Rončević Zubković, izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, Anja Vuković

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC