Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
673KB
Prezentacija
View File
pptx
12.4MB

Utjecaj IKT na komparativnu analizu

Komparativna analiza je uvedena 2014. godine u predmetu Visual Arts kao element ocjenjivanja u programu International Baccalaureatea, a svodi se na usporedbu tri djela koja pripadaju različitim kulturama i razdobljima likovne umjetnosti. Obim i forma zadatka omogućeni su primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija te konstruktivističkog tipa nastave. Nastava Visual Arts se provodi u razredu zbog nužnosti praktičnog rada dok informacijske i komunikacijske tehnologije omogućuju realizaciju istraživačkog zadatka kakav je komparativna analiza. Kako je nastava konstruktivistički koncipirana nastavnik se pojavljuje u ulozi mentora i digitalnog kuratora koji omogućujući protok informacija koje su najvećim dijelom povezane s tehnologijom kroz postavljanje problema (primjena organizacijskih dijagrama) istraživanje (sekundarni izvori na internetu) i oblikovanje završnog rada strukturiranog nelinearno i problemski. Može se reći da u duhu konstruktivističke nastave, učenici stvaraju znanje. Tekst je ilustriran primjerima komparativnih analiza i vizualnim dijagramima upotrebljivima u organizaciji ili kao metode rada.

Kristina Rismondo
XV Gimnazija, Hrvatska

Kristina Rismondo je završila Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, te se zaposlila u XV Gimnaziji kao nastavnica likovne umjetnosti u XV Gimnaziji i programu International Baccalaureate pri XV Gimnaziji. Informatičku i komunikacijsku tehnologiju koristi kontinuirano nakon završetka E-learning Akademije, smjer Course Design 2008.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC