Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
987KB
Prezentacija
View File
pptx
6.9MB

Digitalni alati i aplikacije u nastavi engleskog jezika

U današnje vrijeme gotovo je nemoguće zamisliti modernu nastavu bez upotrebe digitalnih alata, aplikacija i IKT tehnologije. Kako će se učenici nakon završetka školovanja na tržištu rada svakodnevno susretati sa nekim oblikom digitalnih sadržaja, opravdano je učenike privikavati na njihovo redovito korištenje u nastavi. Ovaj rad donosi osvrt na devet digitalnih alata i aplikacija koje autor redovito koristi na nastavi engleskog jezika u gimnaziji: Quill, Spelling City, Write or Die, Puzzlemaker, Kahoot, Makebeliefscomix, Witty Comics, Skitch i Bubbl.us. Quill, Spelling City i Write or Die su aplikacije pomoću kojih učenici vježbaju vještinu pisanja, Dvolver je alat koji služi za brzu izradu kratkih video filmova, Puzzlemaker za izradu raznih vrsta križaljki, Kahoot za izradu kvizova koji se igraju putem pametnih telefona ili računala, Makebeliefscomix za online izradu stripova; Skitch je aplikacija koja služi za brzu i efektnu obradu fotografija uz dodavanje teksta i emotikona te Bubble.us koji služi za izradu mentalnih mapa. Rad donosi rezultate i analizu ankete provedene na uzorku od 183 učenika gimnazije o učeničkim motivima i stavovima prema korištenju digitalnih alata i aplikacija u nastavi. Nove tehnologije ne mogu zamijeniti nastavnika, no pomažu u savladavanju gradiva i stvaranju osjećaja sigurnosti u stranom jeziku, a učenicima donose mogućnost dostupnijeg, bržeg, funkcionalnijeg i raznovrsnijeg učenja.

Anita Jokić
Prva riječka hrvatska gimnazija, Hrvatska

Anita Jokić je magistra edukacija engleskog i hrvatskog jezika i književnosti i radi kao nastavnik engleskog jezika u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za engleski jezik (gimnazije) u Primorsko-goranskoj županiji, a radi kao vanjski suradnik Pomorskog fakulteta u Rijeci. Objavila je pet metodičkih priručnika uz seriju udžbenika Success Intermediate i Upper Intermediate te Tune Up, a objavila je i nekoliko radova sa međunarodnom recenzijom. Predsjednica je HUPE (Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika) ogranka Rijeka, redovito se usavršava na konferencijama, vijećima i webinarima, te inozemnim tečajevima metodike, provodi razne projekte, stručne ekskurzije i učeničku razmjenu. Održala je i tridesetak radionica na domaćim i međunarodnim konferencijama sa naglaskom na multidisciplinarnoj nastavi i kombiniranju vještina u svakodnevnom radu, posebice spoju moderne i tradicionalne nastave.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC