Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
730KB
Prezentacija
View File
pptx
19.2MB

Svijet kodova na drugačiji način

S obzirom da su današnje generacije od malih nogu okružene tehnologijom, potrebno je iskoristiti njihov interes i podignuti razinu logičkog i apstraktnog razmišljanja, a učenje programskih jezika upravo je idealna platforma za ostvarenje toga cilja. Programiranje ne mora biti teško za učenje, naročito ako se uči kroz igru i u početnim fazama putem intuitivnih vizualnih programskih jezika i sučelja. Potaknuti izjavom Steve Jobsa: „Mislim da svi u zemlji moraju učiti programirati jer na taj način uče razmišljati“, odlučili smo popularizirati programiranje uključivanjem svih učenika u aktivnosti u sklopu Europskog tjedna programiranja i organizirati događanja u okviru izazova CodeWeek4All. S obzirom da je u provedenim aktivnostima sudjelovalo oko 200 učenika što je više od 50% stope sudjelovanja, naša je škola savladala zadani izazov i stekla Potvrdu o izvrsnosti u programerskoj pismenosti. Bio je to poticaj da se uključimo i u Sat kodiranja te smo za uspješno riješene zadatke i programirane igre stekli certifikate. Još jedan dokaz da smo na dobrom putu te smo krenuli i sa primjenom micro:bit tehnologije za individualno i za suradničko učenje pri čemu je učenik u fokusu nastavnog procesa jer postaje inovativan kreator a ne samo pasivni korisnik. Ovim aktivnostima smo osvježili nastavni proces programiranja jer kreirana gotova rješenja pridonose boljem razumijevanju sadržaja, omogućen je istraživački pristup učenju, teorijske konstrukcije prikazali smo kroz praktična rješenja, omogućili implementaciju stečenih znanja u raznolikim problemskim situacijama i pridonijeli boljem snalaženju u daljnjem obrazovanju i radu te u izazovima i mogućnostima koje donosi razvoj novih tehnologija.

Sanja Pavlović Šijanović
Gimnazija Vukovar, Hrvatska

Rođena je 12. srpnja 1974. godine u Vukovaru. Osnovnu školu te 1. i 2. razred Prirodoslovno-matematičke Gimnazije završava u Vukovaru te zbog ratnih zbivanja nastavlja srednjoškolsku naobrazbu u Varaždinu. Proglašena je učenicom generacije i u tom vremenskom periodu intenzivno volontira u Gradskom društvu Crveni križ Varaždin. Na fakultetu Organizacije i Informatike u Varaždinu, upisuje program studija Informatike, smjer Informacijski sustavi u trajanju od osam semestara te stječe stručnu spremu sedmog stupnja i stručni naziv Diplomirani informatičar. Na visokoj učiteljskoj školi akademske godine 2000-2001. završava program pedagoško-psihološke izobrazbe. Po povratku u Vukovar, 10.rujna 2001. godine zapošljava se u Gimnaziji Vukovar kao profesor informatike na neodređeno vrijeme s punom satnicom. Stručni ispit položila 29. travnja 2003. godine u XV. Gimnaziji u Zagrebu za zanimanje profesora informatike-računalstva. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Voditeljica je Stručnog aktiva za matematiku, fiziku i informatiku od 2002. godine, sindikalni povjerenik NSZSSH podružnice Gimnazije Vukovar od 2008. godine te povjerenik Gradskog društva Crveni križ Vukovar od 2002. godine. Član je Školskog odbora u trećem uzastopnom mandatu. U zvanje profesor mentor promovirana 07. veljače 2014. godine. Od 2015. godine administrator e-dnevnika. Redovito se stručno usavršava, sudjeluje u projektima, piše stručne članke i voli nove izazove.

Karolina Dvojković
Gimnazija Vukovar, Hrvatska

Karolina Dvojković (rođ. Franjić) rođena je 24. studenog 1974. godine u Virovitici. Osnovnu školu je završila u Suhopolju, a Gimnaziju (Jezično usmjerenje) 1993. godine u Virovitici. Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1993. godine upisala je Pedagoški fakultet smjer Fizika – politehnika. Kao apsolventica počela je raditi na zamjeni iz fizike u osnovnoj školi Suhopolje u Suhopolju. Diplomirala je 12. srpnja 1999. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. M. Stubičara. Od 01. rujna 2000. godine do danas radi u Gimnaziji Vukovar u Vukovaru kao profesor fizike na neodređeno vrijeme s punom satnicom. Predaje u jezičnim, općim i prirodoslovnim usmjerenjima. Tijekom svog dosadašnjeg rada, koji traje 20 godina, redovito sudjeluje u stručnom usavršavanju što ga provode stručne ustanove i udruge. Član je Hrvatskog fizikalnog društva – nastavna sekcija te povjerenstava čija je domena rada područje odgoja i obrazovanja. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća profesora fizike srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije. U listopadu 2012. godine promovirana je u zvanje profesora mentora, a početkom lipnja 2017. godine uspješno je odradila nastavni sat u svrhu napredovanja u zvanje profesora savjetnika. Uspješno surađuje s mnogim stručnjacima i sustručnjacima na različitim projektima od lokalne do državne razine. Voli i živi svoj poziv i zanimanje.

Davor Šijanović
Gimnazija Vukovar, Hrvatska

Rođen je 12. studenoga 1969. godine u Vukovaru. Osnovnu i srednju školu završava u Vukovaru, te upisuje Kineziološki fakultet u Zagrebu, gdje završava tri godine, ali zbog ratnih zbivanja odlazi u Sjedinjene Američke Države i tamo ostaje do otvaranja mogućnosti za povratak i nastavak školovanja. Tijekom boravka u SAD-u pohađa Sveučilište u Sacramentu, CA i polaže predmete iz struke koji su mu priznati u Zagrebu, gdje završava diplomski studij. Poslijediplomski fakultet upisuje na Sveučilištu u Sacramentu, završava jednu godinu, iz privatnih razloga vraća se iz SAD-a i nastavlja svoj profesionalni put u Gimnaziji u Vukovaru, gdje radi od 1998. godine na poslovima nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. Stručni ispit položio je 2001. godine u I. Gimnaziji u Zagrebu. Od 2013. godine uspješno obnaša dužnost ravnatelja Gimnazije Vukovar imajući u vidu kompleksnost zajedničkog školovanja većinskog stanovništva i srpske nacionalne manjine koja se u svim vukovarskim školama obrazuje po modelu A prema Pravilniku o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Osim obnašanja dužnosti ravnatelja, aktivan je u školskom sportu u kojem je član upravnog odbora županijskog školskog sportskog saveza. Redovito se stručno usavršava, kako u struci, tako i u primjeni IKT-a u nastavi i poslovanju, te je od 2014. godine imenovan administratorom resursa u Gimnaziji Vukovar. Uspješno surađuje s kolegama na razini škole, lokalne i državne zajednice jer mu je borbenost i natjecanje putem sporta usađeno od mladih dana. Uvijek nastoji biti kreativan, trudi se usredotočiti na inovacije i graditi uspješnu školu i društvo.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC