Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
8.7MB

Escape Classroom igra

Escape Classroom igra kod učenika razvija timski rad, kritičko mišljenje, kreativno rješavanje problema te se može primjeniti u svim nastavnim predmetima. Tijekom radionice sudionici će upoznati pravila i slijed Escape Classroom igre te će imati mogućnost odigrati jednu igru na temu prirodoslovlja. Tijekom igre sudionici će rješavati zadatke i logičke zagonetke primjenom digitalnih tehnologija te uvidjeti prednosti i primjenu ovakvog načina rada u nastavi. Nakon igre, upoznat ćemo sudionike s metodologijom, sastavnicama igre, potrebnim materijalom i primjenjivim web 2.0 alatima. Predstavit ćemo prednosti igre, primjenu u različitim nastavnim predmetima te ishode koje želimo postići ovakvim načinom gamefikacije nastave. Tijekom radionice sudionici će u grupama izraditi kratak scenarij jedne Escape Classroom igre uporabom digitalnih tehnologija i različitih web 2.0 alata te će prezentirati svoj uradak ostalim sudionicima. Pokazat ćemo primjer i mogućnost izrade Digital Escape Classroom igre.

Danijela Takač
Osnovna škola Pantovčak, Hrvatska

DANIJELA TAKAČ, profesor fizike, tehničke kulture i astronomije te koordinator međunarodnih projekata u Osnovnoj školi Pantovčak. Strastveni ljubitelj astronomije i eTwinninga te je imenovana Erasmus + i Universe Awareness ambasadorom za RH. Volonterskim radom popularizira astronomiju i STEM među učenicima i djecom vrtićkog uzrasta. Redovito se stručno usavršava u Hrvatskoj i EU, aktivno sudjeluje u mnogim međunarodnim konferencijama. Područje njenog profesionalnog interesa su integracija STEM-a i IKT-a u nastavu i projekte, projektno učenje, razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće kod učenika i međunarodna suradnja škola.

Sandra Ivković
Osnovna škola Vjenceslava Novaka, Hrvatska

Sandra Ivković Profesor fizike-politehnike u OŠ Vjenceslava Novaka. Koordinator više međunarodnih projekta za promicanje STEMa u školama, suradnju industrije i škole, te ekologiju i građanski odgoj. Autorica više metodičkih materijala za nastavu fizike i tehničke kulture u osnovnim školama. Suradnica CARNet-a u sklopu pilot projekta “e-škole- Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola ”. Redovito se educiram u sklopu European Schoolnet Akademije te na mnogim međunarodnim konferencijama. Područje mojeg profesionalnog interesa su uvođenje ICTa u učionice, project based learning, razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće kod učenika i međunarodna suradnja škola.

Marina Moćan
Osnovna škola Pantovčak, Hrvatska

Nakon završenog osnovnoškolskog obrazovanja i Gimnazije Čakovec, upisujem i završavam Učiteljsku akademiju, razrednu nastavu uz program engleskog jezika. Nakon kraćih iskustava rada u nekoliko osnovnih škola i školi stranih jezika, zadnjih 14 godina radim u Osnovnoj školi Pantovčak kao učitelj engleskog jezika. U školi aktivno sudjelujem u međunarodnom Erasmus+ projektu kao školski koordinator te sam bila sudionik nekoliko eTwinning projekata. Važnu sastavnicu moje profesije čini cjeloživotno obrazovanje. Uz praćenje najnovijih spoznaja i dostignuća u području podučavanja engleskog jezika, područje mog interesa je i korištenje obrazovne tehnologije u nastavi. Redovito se usavršavam i sudjelujem na seminarima, predavanjima, radionicama, konferencijama te on-line tečajevima. Slobodno vrijeme najradije provodim u krugu svoje obitelji, ali volim i čitati, posjećivati kazališta, družiti se s iskrenim ljudima te su mi velika strast putovanja.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC