Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
579KB
Prezentacija
View File
pptx
7.6MB

Erasmus + Znanjem do razvoja

Učenici i profesori II. gimnazije Osijek zajedno sa školama partnerima iz Slovenije i Austrije proveli su projekt Erasmus+ Znanjem do razvoja. Projekt je proveden u četiri faze: analitičko-konceptualna, faza razvoja, implementacija, diseminacija i faza održivosti. U sklopu Analitičko-konceptualne faze analizirali smo nastavne planove i programe svih predmeta općeg srednjoškolskog obrazovanja. Provedenom anketom među učenicima i nastavnicima zemalja partnera dobivene su smjernice o načinu uključivanja pojedinih predmeta u razvoju poduzetnosti i inicijativnosti kako bi se razvile ove poduzetničke kompetencije: realizacija ideja, samopouzdanje i optimizam, samokontrola, sklonost timskom radu. inovativnost i vodstvo. Temeljem rezultata ankete, a u sklopu Faze razvoja osmišljene su edukacije za učenike i profesore koje su se održale u Ptuju i Osijeku. U sklopu Implementacije stvorili smo model razvoja inicijative i poduzetničkog duha kod učenika kroz suradnju s lokalnim poduzetnicima i zajednicom kroz pet različitih aktivnosti (mini projekata).

Lidija Blagojević
II. gimnazija Osijek, Hrvatska

Lidija Blagojević - životopis Eugena Kumičića 7, 3100 Osijek lidija.blagojevic@skole.hr tel. 091 7974382 DATUM I MJESTO ROĐENJA 11. veljače 1971., Đakovo, Republika Hrvatska OBRAZOVANJE Diplomirala 1994. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje profesorica matematike i informatike. 2007. napredovala u zvanje profesora mentora. 2012. napredovala u zvanje profesora savjetnika. 2017. obnobva zvanja profesora savjetnika

STRANI JEZIK Služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. PROFESIONALNO I OSOBNO ISKUSTV0 Tijekom svog dosadašnjeg radnog vijeka radila je kao nastavnica informatike u Srednjoj školi Izidora Kršnjavoga Našice, nastavnica matematike u Strojarskoj tehničkoj školi u Osijeku, nastavnica informatike u Ekonomskoj školi u Osijeku, a trenutačno je zaposlena kao nastavnica matematike i informatike u 2. gimnaziji Osijek. 2008. godine web stranica 2. gimnazije čiji je administrator i urednik, osvojila je prvo mjesto na Carnetovom Webfestivalu. Koautorica je udžbenika Informatika 1 za 1. razred gimnazije i autorica priručnika uz taj udžbenik. Objavljuje članke i nastavne materijale na raznim nastavnim portalima i digitalnim časopisima Više je puta izlagala i vodila radionice na županijskim i državnim skupovima. Vodi skupine slobodnih aktivnosti i dodatne nastave iz informatike i matematike i mentorica je učenicima na školskim, županijskim i državnim natjecanjima Ocjenjivač je na državnim maturama od 2010 godine. Mentorica studentima matematike i informatike s Odjela matematike u Osijeku. Organizira i vodi videokonferencije i edukacije u svojoj školi. Koordinatorica je međunarodnog ISE projekta u školi te sudjeluje i izlaže na ISE radionicama u okviru ISO projekta. Sudionica je međunarodnog projekta Erasmus+ Znanjem do razvoja

Egidija Kardum
II. gimnazija Osijek, Hrvatska

Egidija Kardum - Životopis Ive Pavlića 17a, 31 222 Bizovac telefon: 031/675-840 e-mail: egidija.kardum@skole.hr

DATUM I MJESTO ROĐENJA 1. studenoga 1970., Osijek, Republika Hrvatska

OBRAZOVANJE Osnovnu školu i matematičku gimnaziju završila u Osijeku. Diplomirala 1994. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje profesorice matematike i informatike. Nakon pripravničkog staža uredno položila stručni ispit 1996. Godine 2008. napredovala u zvanje profesora mentora. Godine 2013. napredovala u zvanje profesora savjetnika. ISKUSTVO, PODRUČJE RADA,RADOVI, POSTIGNUĆA I NAGRADE

Tijekom svog dosadašnjeg radnog vijeka radila i radi u II. gimnaziji Osijek kao profesorica matematike i ima ukupno 22 godina radnog staža. Stručno se usavršava i sudjeluje u radu školskog stručnog vijeća, stručnog vijeća na razini grada i županije. Prisustvuje i sudjeluje u radu seminara, kongresa od gradske do državne razine. Aktivno sudjelovala u radu 24. i 25. Zimske matematičke škole za učenike srednjih škola kao predavač. Održava radionice na Večeri matematike, Županijskom stručnom vijeću nastavnika matematike, te na Matematičkom kolokviju Odjela za matematiku Osijek. . Održava ogledna predavanja za studente koji joj redovito hospitiraju na nastavi. S dijelom učenika vodi skupinu naprednih matematičara i prati njihova postignuća na svim razinama natjecanja. Redoviti je član prosudbenih povjerenstava za provođenje natjecanja iz matematike u našoj županiji.

Uspješno je sudjelovala u ocjenjivanju ispita iz matematike na probnoj državnoj maturi 2009. i na svim državnim maturama od 2010.godine do danas Sudionica je međunarodnog projekta Erasmus+ Znanjem do razvoja te aktivno sudjeluje u provođenju svih etapa i aktivnosti projekta.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC