Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
591KB
Prezentacija
View File
zip
45.7MB

Izgubljeni u prostoru

Posljedica sve bržeg širenja digitalne tehnologije i dostupnost različitih interaktivnih sadržaja kod naših učenika mijenja način razmišljanja i obrade informacija. Kako je tehnologija sve važniji čimbenik u obrazovanju cilj ovog rada je prenošenje iskustva uvođenja novih koncepata iz matematike pomoću e-tečaja izrađenog u Moodle-u. Prolazeći kroz ovaj tečaj učenici samostalno i motiviranije savladavaju nove koncepte koristeći poznate procese. Na taj način učenici postaju aktivni sudionici u nastavnom procesu te svojim umijećem samostalno rješavaju probleme. Okruženje u Moodle-u daje mogućnost učenicima da kritički promišljaju i da u svoje obrazovanje integriraju informacijsko komunikacijsku tehnologiju. Moodle im također nudi formalnu i neformalnu komunikaciju na koju su navikli u privatnom životu. Anketa provedena među učenicima nakon e-tečaja pokazuje da su uglavnom zadovoljni ovakvim načinom učenja i da bi isti preporučili i drugima.

Snježana Šišić
Tehnička škola Zagreb, Hrvatska

Snježana Šišić diplomirala je na PMF-u u Zagrebu, zvanje profesor matematike. Radi kao nastavnik matematike u Tehničkoj školi Zagreb u Zagrebu. U školskoj godini 2015./16. sudjelovala u radu Stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta matematika. Napredovala u zvanje profesor savjetnik. Suautor nekoliko udžbenika i priručnika iz matematike.

Suzana Osička
Gimnazija Vukovar, Hrvatska

Suzana Osička diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje profesor matematike i fizike. Zaposlena je u Gimnaziji Vukovar kao nastavnik matematike. 2016. godine je napredovala u zvanje profesor mentor. Redovito se stručno usavršava i sudjeluje u projektima.

Damir Šišić
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Hrvatska

Damir Šišić diplomirao je na PMF-u u Zagrebu 1985. godine i stekao zvanje diplomirani inženjer matematike i informatike. Radi kao nastavnik matematike i informatike u Strojarskoj tehničkoj školi Fausta Vrančića u Zagrebu. Napredovao u zvanje profesor savjetnik. Voditelj županijskog stručnog vijeća nastavnika matematike u Gradu Zagrebu. Suautor nekoliko udžbenika i priručnika iz matematike.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC