Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »

Izrada, analiza i evaluacija online provjera znanja u Edmodu

Održat će se kratki uvod o tome, kako predavačica u školi koristite Edmodo za pisanje on-line provjera znanja, koji omogućava brzu i jednostavnu analizu i evaluaciju provjere s detaljnom statistikom, a uz uštedu vremena i papira. Nakon uvoda, polaznici će se logirati u Edmodo i demonstrirat će im se stvaranje grupa za učenike te učlanjivanje u pojedine grupe. Polaznici će riješiti kratku zadanu on line provjeru, kako bi vidjeli kako funkcionira: rješavanje, predavanje i analiza rezultata online provjere, iz perspektive učenika. Objasnit će im se i pokazati analiza i evaluaciju provjere na njihovim rezultatima. Polaznici će uz demonstraciju kreirati on-line provjeru znanja koja sadržava pet tipova pitanja, te će zadati provjeru grupi. Polaznici će pristupiti rješavanju jedne od zadanih provjera napravljenih od strane drugih sudionika. Nakon dobivenih rezultata, polaznici analiziraju i evaluiraju svoju online provjeru. Ovisno o vremenu i interesu objasnit će im se i neke dodatne mogućnosti: kako preurediti već napravljenu provjeru te kako koristiti pitanja iz nje za nove kvizove, kako obrisati kvizove, te kako ispisati ispravljenu provjeru.

Ana Knežević
OŠ Veliko Trgovišće, Hrvatska

Rođena u Slavonskom Brodu 1982. godine. 2001. godine završila srednju Hotelijersko turističku školu u Zagrebu. Godine 2003. upisala Visoku učiteljsku školu u Petrinji, diplomirala 2007. godine i stekla zvanje Diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta informatika. Zaposlena na neodređeno u OŠ Veliko Trgovišće od 2007. g. na radnom mjestu učitelja Informatike. Uz rad u nastavi obavlja još i posao administratora resursa u ustanovi u kojoj radi i održava web stranicu škole. 2013. g. Imenovana za v.d ravnateljicu OŠ Veliko Trgovišće.

Kreativnost i ljubav prema Radu s djecom me ispunjava i potiče da se redovno usavršavam i otkrivam inovativne načine rada kako bi svojim učenicima nastavu učinila što zanimljivijom i upoznala ih s novim obrazovnim tehnologijama koje će im koristiti u svakodnevnom životu.

Diana Duk -Petek
OŠ Veliko Trgovišće, Hrvatska

Osnovnu školu završila u Velikom Trgovišću. Nakon završene osnovne škole upisala COUO Zabok, pripremni stupanj u trajanju od dvije godine, nakon čega upisuje COUO „Ruđer Bošković“ Zagreb, smjer elektronika. Godine 1985. upisuje Prehrambeno-biotehnološki fakultet, smjer biokemijsko inženjerstvo. 1994.godine počinje raditi u Osnovnoj školi Veliko Trgovišće na radnom mjestu učitelja kemije, nestručno . U periodu do 1997.godine predavala i Biologiju i Tehničku kulturu. Bila zaposlena i u knjigovodstvenom servisu „M D promet“ Veliko Trgovišće , poduzeću za proizvodnju osvježavajućih napitaka „Lemona“ Zagreb od 1998.-2000.godine. U rujnu 2001.godine, nakon pedagoško- psihološke izobrazbe na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu, počinje opet raditi u OŠ Veliko Trgovišće kao učitelj kemije, a nakon završene izobrazbe, za Voditelja informatičke učionice, u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture u Zagrebu, radi i kao učitelj informatike. Položila 7 modula za stjecanje ECDL diplome. U studenom 2012.godine postaje v.d.ravnateljica OŠ Veliko Trgovišće , a u siječnju 2013.godine izabrana za ravnateljicu i na tom radnom mjestu i danas. Majka dvoje djece.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC