Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.6MB

Kolaborativno učenje u digitalnom okruženju

Cilj radionice je ukazati polaznicima na neke metode kolaborativnih tehnika učenja (slagalica - "jigsaw") te ukazati na prednosti rada u digitalnom alatu iz paketa Office 365 za škole "Class Notebook" koja nastavnicima omogućava postavljanje osobnog radnog prostora za svakog učenika, biblioteke sadržaja za nastavne materijale i prostora za suradnju za predavanja i kreativne aktivnosti, unutar digitalne bilježnice za svaki razred. Učenicima omogućava individualni rad i kolaboraciju, a nastavnicima pružanje povratne informacije učeniku. Polaznici će upoznati kolaborativne tehnike učenja i digitalne alate koji podupiru takav način učenja, kako bi mogli odmah započeti iskustvo u nastavi. Kolaborativno učenje je učenje koje se odvija unutar malih skupina koje organizira nastavnik za obavljanje nekih zadataka, a donosi mnoge prednosti: - učenici su više motivirani za obavljanje zadataka, ustraju u naporima i kao rezultat toga dobiju bolje rezultate - učenici razvijaju interpersonalne vještine (komunikacija, timski rad, itd.) koje se teško mogu razvijati u tradicionalnom okruženju - svestrani repertoar strategija za provedbu dinamične nastave i za organiziranje malih skupina učenika za razvoj ambicioznih projekata.

Barbara Knežević
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Hrvatska

Rođena je 17.05.1982. u Našicama. Osnovnu i srednju školu završila je u Našicama. Diplomirala je na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer: profesor matematike i informatike. U srednjoj školi Isidora Kršnjavoga je zaposlena od rujna 2008. Prethodno je 3 mjeseca bila zaposlena u Osnovnoj školi Hrvatski sokol, Podravski Podgajci u nastavni matematike i informatike. U školi je uključena u sve aktivnosti Stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike škole: planiranje i pripremanje nastave, izradu učila, izradu kriterija i mjerila ocjenjivanja, organiziranje školskih natjecanja, sudjelovanje na županijskim stručnim aktivima za nastavnike matematike i informatike, organiziranje izložbi otvorenih za javnost na Dan škole, pomoć učenicima kojima je to potrebno (dopunska nastave, rad s darovitim učenicima) te često kao informatička pomoć ostalim stručnim vijećima u njihovim aktivnostima. Osim toga, administrator je školske web stranice, administrator resursa i voditeljica projekta e – Škole za Srednju školu Isidora Kršnjavoga Našice. Tijekom rada položila je dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, E – learning specijalist za izradu sadržaja i primjenu, SMA – sistemski i mrežni administrator specijalist te 3. Stupanj znanja engleskog jezika. Kao projektni koordinator za školu, sudjelovala je u međunarodnom projektu Europske unije E – learning. Krajem 2015. završila je masovni otvoreni online tečaj ISE MOOC i osvojila naprednu značku ISE guru. U svibnju 2017. napredovala je u zvanje profesor mentor nastave informatike. U nastavi koristi IKT na svakodnevnoj razini za pripremanje i održavanje nastave. 2015. i 2016. godine sudjelovala je u edukaciji i vrednovanju ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač.

Renata Pintar
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Hrvatska

Rođena je 19.12.1975. u Đakovu, u Našicama živi od 1976. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Našicama. Diplomirala je na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, smjer: profesor matematike i informatike. U srednjoj školi Isidora Kršnjavoga radi od 2003. godine. 2016. godine promovirana je u zvanje profesor mentor matematike i informatike. Uključena je u sve aktivnosti Stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike škole: planiranje i pripremanje nastave, izradu učila, izradu kriterija i mjerila ocjenjivanja, organiziranje školskih natjecanja, sudjelovanje na županijskim stručnim aktivima za nastavnike matematike i informatike, organiziranje izložbi otvorenih za javnost na Dan škole, pomoć učenicima kojima je to potrebno, rad s darovitim učenicima, pomoć u organizaciji školskih događaja kao što su izleti i sportski događaji, te često kao informatička pomoć ostalim stručnim vijećima u njihovim aktivnostima. Od 2006. godine redovita je članica Diskusijske liste nastavnika matematike na https://groups.yahoo.com/group/nastava-matematike. Tijekom rada položila je dodatne certifikate: ECDL osnovni moduli, ECDL napredni moduli, ECDL predavač. U nastavi koristi ICT na svakodnevnoj razini za pripremanje i održavanje nastave. Od 2011. je voditeljica školskog stručnog vijeća nastavnika matematike i informatike Od 2011. do 2016. godine redovito je sudjelovala u edukacijama i vrednovanjima ispita državne mature u NCVVO kao ocjenjivač i kao moderator.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC