Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
docx
476KB
Prezentacija
View File
pptx
8.9MB

Strani jezik u struci interaktivno

Oglednim satom iz predmeta Njemački jezik u struci (za prometnu struku) predstavit će se istovremeno i novi, moderni, digitalni materijali opremljeni vizualima i vježbama za učvršćivanje strukovnog vokabulara, koji su nastali kao rezultat projekta Edsipi@. Osim Vollgasa, priručnika koji će se koristiti kao nastavno sredstvo na oglednom satu, nastali su i Forward in Transport and Logistics, te Volldampf i Forward in engineering (za engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu). Na satu će se obrađivati nastavna jedinica Verkehrsmittel im Straßen- und Schienenverkehr/ Prijevozna sredstava u cestovnom i željezničkom prometu iz cjeline Grundzüge des Transports und der Überführung/Osnove prijevoza i prijenosa. Ključni pojmovi koji se trebaju usvojiti su Verkehrsmittel, Personenbeförderungsmittel, Gütertransportmittel, Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Passagierschiff, Frachtschiff, Bus, Zug, Eisenbahn, Straßenbahn. Ishodi učenja koji će se postići su kognitivni: navesti i imenovati, prevesti i razumjeti nazive prijevoznih sredstava na njemačkom jeziku, svrstati vrste prijevoznih sredstava prema grani prometa (cestovni/željeznički promet) te prema vrsti prijevoza (osobe/dobra), dopuniti ponuđenim izrazima rečenice koje definiraju vrstu prijevoznog sredstva. Ishodi će se postići upoznavanjem i uvježbavanjem vokabulara, dopunom tabela i rečenica ponuđenim pojmovima, spajanjem fotografija s pojmovima koje prikazuju, povezivanjem dijelova rečenica te prijevodima. Nastava će se izvoditi online preko laptopa/tableta i projektora. Psihomotorički ishodi učenja: Koristiti moderni digitalni interaktivni sadržaj uz pomoć novih tehnologija, prepoznati i povezati slike prijevoznih sredstava s njihovim nazivima, nove riječi iz područje vokabulara struke pojmiti, upoznati, razumjeti, uvježbati, točno izgovarati. Da li su ishodi učenja postignuti, utvrdit će se provjerom zadataka vezanih za vokabular.

Anita Borovec
Strojarska i prometna škola, Varaždin, Hrvatska

Anita je završila Filozofski fakultet u Zadru. Radi na Strojarskoj i prometnoj školi u Varaždinu od 1996. godine kao profesorica njemačkog jezika i književnosti te sociologije. Predaje njemački jezik i povremeno etiku. Poznavanje i engleskog jezika te želja da učenici strukovnih usmjerenja imaju mogućnosti više surađivati i doći u kontakt s inozemnim partnerima u školovanju i praktičnoj nastavi, potaknulo je interes za rad na EU projektima te je završila edukaciju za pisanje i provedbu EU projekata. U suradnji s kolegicama iz škole, prijavljena su i odobrena za financiranje dva projekta na natječajima za modernizaciju školskih kurikuluma: „VTT firm – Virtualna vježbenička tvrtka“ i „EDSIPI@ - Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu interaktivno“. Na projektu EDSIPI@ Anita je radila kao voditeljica projekta. Sudjelovala je i u provedbi projekta Perpetuum mobile (Erasmus + program) te vodila kulturološke i jezične radionice za pripremu razmjene učenika te pratila učenike na obavljanje prakse u Finskoj, centru Tredu, Tampere. Anita aktivno sudjeluje u svim oblicima usavršavanja, pa tako i u projektu E-škole. Radi i na uvođenju DSD 1 PRO programa (njemačka jezična diploma za zanimanja) na Strojarskoj i prometnoj školi.

Irma Dračić
Strojarska i prometna škola, Varaždin, Hrvatska

Irma je završila studij ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlila se kao voditeljica različitih službi u sektorima trgovine i turizma. Od 1995. radi kao voditeljica knjigovodstva i financija. Od 2007.-2010. godine radila je u Agenciji za razvoj Varaždinske županije kao voditeljica i PR-manager različitih projekta te kao zamjenica direktora. Sudjelovala je u pripremama, provedbama i izvještavanjima brojnih projekata za potrebe razvoja Županije i poduzetništva. Od 2010. godine radi kao konzultantica za mala i srednja poduzeća. Stručnjakinja je za poduzetničke vještine, voditeljica EU i drugih projekata, savjetnica za provedbu na brojnim projektima. Irma je pomagala poduzetnicima, općinama Varaždinske županije, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU u pisanju projekata. Radila je i kao vanjska procjeniteljica projektnih prijedloga za Ministarstvo rada i mirovinskog osiguranja, Ministarstvo poduzetništva i obrta; Ured Vlade Republike Hrvatske; Ministarstvo socijalne politike i mladih; te Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. Evaluator je za IPA Adriatic CBC Programme, program prekogranične suradnje HR-Crna Gora i natječaje Grada Zagreba. Posjeduje certifikat za javnu nabavu; sudjeluje na osposobljavanjima i usavršavanjima kao što su: EBCL, Local Partnerships for Employment Managment Skills, Monitoring and Evaluation of Human Recources Development Stategy, Feasibility study and cost benefit analysis, E-škole itd. Autorica je i programa osposobljavanja za izradu i provedbu EU projekata i radi na provedbi te edukacije na Pučkom otvorenom učilištu u Varaždinu. U periodu od 2011.-2012. stekla je i učiteljske kompetencije za diplomirane stručnjake s ne-učiteljskih fakulteta te u Strojarskoj i prometnoj školi radi kao nastavnica i savjetnica za pripremu i provedbu EU projekata.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC