Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.8MB

Sat - Ura

Projekt Sat-ura nastao je suradnjom učiteljice razredne nastave i učiteljice fizike/informatike.

Cilj je projekta kroz projektno učenje, pokuse i primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija u nastavi, učenicima približiti prirodoslovne predmete.

Kroz radionice koje se ostvaruju suradnjom učenika nižeg i višeg razreda u suradničkoj nastavi,učenici višeg razreda imaju ulogu učenika mentora. Na taj način motivira ih se za daljnje uspjehe u nastavi fizike i informatike. Istovremeno, učenici nižeg razreda sudjeluju u radionicama u kojima uče iskustveno, kroz primjenu novih tehnologija i usmjeravani ne samo od učitelja već i od svojih starijih školskih kolega. Vertikalna povezanost koja se očituje kroz sadržaje i suradnju temelj je razvoja svih učeničkih kompetencija i nužnost u obrazovanju današnjeg učenika.

Primjenjujući inovativne pristupe učenja u različitim domenama, nastava postaje kvalitetnija, a učenik zadovoljniji i motiviraniji za rad.

U projektu sudjeluju učenici drugog i osmog razreda OŠ Jure Kaštelana. S obzirom da je u drugom razredu osnovne škole ura ključni pojam predviđen za usvajanje Nastavnim planom i programom,odlučili smo prethodno uvesti učenike u spoznavanje sadržaja o satu i mjerenju vremena.

Učenike smo pozvali istražiti informacije o uri. Prikupljene sadržaje učenici su objavljivali na Linoit ploči. Za ovaj projekt kreirana je wixsite web stranica na kojoj učenici mogu sudjelovati u projektu putem poveznica na zadatke (linoit, QR code, you tube tutorijal, predlošci za ispis) i pratiti tijek projekta kroz objavljene radove.

Na primjeru projekta Sat-ura pokazane su metode i načini rada te primjena digitalnih tehnologija koje su svakodnevni neizostavni element edukacije u našim učionicama.

Vlatka Jeras
OŠ Jure Kaštelana, Zagreb, Hrvatska

Diplomirala je na PMF-u u Zagrebu, fizički odsjek, smjer profesor fizike i informatike. Od 2006. radi u OŠ Jure Kaštelana u Zagrebu, te je napredovala u zvanje mentora. Redovito se usavršava, a neka od usavršavanja su CARNetova e-learning akademija, osnove korištenja obrazovnih trendova i digitalnih alata u nastavi, napredna primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata u nastavi, ECDL Osnovni, ECDL Advanced, ispitivač za ECDL certificate….Redovito provodi projektnu nastavu te je u svojoj školi pokrenula projekt čiji je glavni cilj učenicima nižih razreda približiti i razviti ljubav prema prirodoslovnim predmetima.

Tihana Levar
OŠ Jure Kaštelana, Zagreb, Hrvatska

Diplomirala je 2003. na Učiteljskom fakultetu, smjer razredna nastava.

Posljednjih 12 godina radila je u zagrebačkoj Osnovnoj školi Bukovac, a od jeseni 2016. radi u OŠ Jure

Kaštelana.

U nastavi svakodnevno koristi digitalne tehnologije, a kroz suradnju s učiteljima iz predmetne nastave

doprinosi vertikalnoj povezanosti u osnovnoškolskom obrazovanju.

Iako svaki nastavni predmet nastoji učenicima učiniti zanimljivim, poseban naglasak daje matematici.

Učenike podučava računanju na sorobanu istovremeno potičući korištenje IKT-a od samog početka

školovanja. Edukativne igre osmišljene koristeći digitalne tehnologije sastavni su dio njenog rada s

učenicima.

Redovito se stručno usavršava, vodi i sudjeluje u brojnim projektima u svrhu unaprijeđenja nastave.

Suautorica je E-twinning projekata Lektira u knjižnici u kojem s učenicima interpretira lektiru kroz

primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija.

Svoj rad radovito pokazuje kroz prikaze i radionice na Kongresu nastavnika matematike, Školi učitelja

te drugim državnim i županijskim skupovima.

Osim u zbornicima stručnih skupova, objavila je radove u časopisima MIŠ i Poučak.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC