Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
docx
30KB
Prezentacija
View File
pptx
14.9MB

Biljke cvjetnjače - "pomagači i napadači"

Na oglednom satu iz područja botanike bit će prikazano jednostavno determiniranje biljaka uporabom aplikacija na pametnom telefonu pomoću osnovnih biljnih organa, kao i mogućnost izrade mape biljaka u školskom okolišu ili naselju. Naglasak je na biljakma čiji je pelud čest alergen, ljekovitim biljkama, ali i onim otrovnim koje se često sade kao ukrasno bilje. Ogledni sat imat će i interaktivne elemente te će sudionici biti u mogoćnosti isprobati predložene alate i aplikacije. Također će biti predloženi načini provjere usvojenosti ishoda, a dobiveni podaci (foto-herbarij, mapa biljaka i analize peludnog kalendara)objavljeni na mrežnim stranicama škole mogu imati vrijednost za širu zajednicu.

Ana Lopac Groš
OŠ Sesvete, Hrvatska

Rođena u Virovitici, udana, majka petogodišnje djevojčice. Završila Jezičnu gimnaziju u Virovitici, te Pedagoški fakultet u Osijeku smjer profesor biologije i kemije. Diplomski rad obranila je 2000. iz područja metodike nastave kemije s temom Primjena mikrosetova u nastavi kemije. Kao studentica radila je honorarne poslove od čišćenja, anketiranja pa do prevođenja za OSCE/ODIHR. Ima 17 godina radnog iskustva kao profesor biologije i kemije u srednjim i osnovnim školama. Od 2009. zaposlena je na puno, neodređeno radno vrijeme u OŠ Sesvete. Promovirana u zvanje Učitelja savjetnika 2014. U ovih osamnaest godina imala je niz različitih zaduženja: nastavnik prirode, biologije i kemije, razrednik, voditelj smjene, zamjenik ravnatelja, koordinator za Eko školu, voditelj učeničke zadruge, voditelj županijskog aktiva nastavnika kemije, član povjerenstva Županijskog natjecanja iz biologije. Od 2006. intenzivno surađuje s izdavačkim kućama. Sudjelovala kao autor i koautor u nastanku niza osnovnoškolskih udžbenika, radnih bilježnica kao i dodatnih materijala poput priručnika za nastavnike, pisanih provjera znanja. Održala je veći broj radionica za nastavnike na županijskim aktivima –kao predstavnik izdavačkih kuća, ali i na svojim matičnim aktivima. Sudjelovala je u radu na Kurikularnoj reformi u SRS za Prirodu. Osim rada, dobila je u tom periodu i neprocjenjivu mogućnost dodatnog usavršavanja u okviru tog procesa. Sklona timskom radu i suradničkom učenju. Voli se jasno i precizno izjašnjavati. Uživa u komunikaciji s ljudima različitih afiniteta i dobnih skupina. Dozvoljava si upuštanje u konstruktivne rasprave u cilju donošenja brze i kvalitetne odluke. Cilj joj je usavršavati se kako osobno tako i profesionalno.

Helena Valečić
OŠ Lovre pl. Matačića, Hrvatska

Rođena u Zagrebu, udana, majka troje djece. Završila Kemijsko tehnološki obrazovni centar u Zagrebu te Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, smjer profesor biologije. Ima 24 godina radnog iskustva kao profesor biologije u osnovnoj školi. U ovih 24 godine imala je niz različitih zaduženja: učitelj prirode, biologije, razrednik, voditelj smjene, povjerenik Crvenog križa, voditelj i sudionik eTwinning projekata, mentor Comenius asistentu, tajnica Županijskog povjerenstva za natjecanje iz biologije. Promovirana u zvanje mentora 2014. Od 2006. sudjelovala kao autor i koautor u nastanku niza osnovnoškolskih udžbenika, radnih bilježnica kao i dodatnih materijala poput priručnika za nastavnike, pisanih provjera znanja. Održala je veći broj radionica za nastavnike na županijskim aktivima –kao predstavnik izdavačkih kuća, ali i na svojim matičnim aktivima. Sudjelovala je u radu na Kurikularnoj reformi u SRS za Prirodu. Osim rada, dobila je u tom periodu i neprocjenjivu mogućnost dodatnog usavršavanja u okviru tog procesa. Sklona je timskom radu, suradničkom učenju. Voli se jasno i precizno izjašnjavati. Uživa u komunikaciji s ljudima različitih afiniteta i dobnih skupina. Dozvoljava si upuštanje u konstruktivne rasprave uz cilj donošenja brze i kvalitetne odluke. Cilj joj je usavršavati se kako osobno tako i profesionalno.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC