Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
541KB
Prezentacija
View File
pptx
6.9MB

''3D i virtualni Rim''

Ogledni sat primjer je upotrebe IKT u nastavi povijesti, pokriva tematsko područje Rimskog graditeljstva za 5. razrede osnovne škole. Polaznici Oglednog sata će proći kroz primjer jednog takvog sat, 3D crtanjem vlastitog modela rimske građevine te virtualnom šetnjom rimskim građevinama pomoću VR naočala i mobilne aplikacije Sities in VR. Radom u programu SketchUp naučit će samostalno nacrtati 3D model rimske građevine te mogućnosti uporabe programa u nastavi. Također, virtualnom šetnjom naučit će mogućnost implementacije VR naočala, osobnih smartphonea te raznih aplikacija u nastavni proces. Cilj ovakvog sata je popularizirati korištenje tehnologije u nastavi povijesti na jedan kreativan i inovativan način te učenje povijesti učiniti zanimljivijim. Na kraju, izvođač će zadovoljstvo i usvojenost sadržaja kod polaznika provjeriti kratkim anketnim upitnikom.

Katarina Vukanović
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Vukovar, Hrvatska

Katarina Vukanović rođena 03. veljače 1993. u Zagrebu. Opću gimnaziju završila 2011. godine u Vukovaru. Pohađala Filozofski fakultet u Osijeku,dvopredmetni studij povijesti i pedagogije. Završetkom prediplomskog studija 2014. godine, stječe naslov sveučilišne prvostupnice. Diplomski studij završila je 2016.godine te stekla naslov magistra edukacije povijesti i magistra pedagogije. Kao student sudjelovala na brojnim stručnim skupovima, izložbama, pisala radove za studentski časopis Essehist. Trenutno je učitelj pripravnik iz povijesti u OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru. U nastavnom procesu često primjenuje IK tehnologiju, pronalazi nove i kreativne načine učenja i poučavanja.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC