Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.8MB

Proširena stvarnost u nastavi hemije

Problem koji je autorka želela da prevaziđe je nedovoljno razumevanje apstraktnih naučnih pojmovima kroz njihovu vizualizaciju. U izlaganju apstraktni pojmovi su hemijski element i hemijska reakcija. Učenici imaju priliku da u svojim rukama drže hemijske elemente kao i da izvode hemijske reakcije što bi u stvarnom svetu bilo izuzetno tehnološki zahtevno i skupo, i samim tim praktično nemoguće. Osvešćivanje transformacije jednačine 2Na + Cl2 →2NaCl u kuhinjsku so rešava problem ostvarivanje standarda da prilikom hemijska reakcije dobijamo supstancu koja ima potpuno drugačije osobine od njenih gradivnih elemenata. Autorka predstavlja čas u kome su učenici najpre istraživali fizičke osobine elemenata, a zatim moguće hemijske reakcije kroz njihovo kombinovanje uz pomić aplikacije Elements4D. Času je prethodila obrada koja se realizovala po principu izokrenute nastave uz pomoć kursa o hemijskim vezama na Moodle platformi koji je izradila autorka. Cilj časa je bilo utvrđivanje gradiva kroz rešavanje zadataka na radim listovima: 1) određivanje osobina hemijskih elemenata, 2) određivanje položaja elementa u periodnom sistemu u odnosu metal-nemetal i 3) otkrivanje mogućih hemijskih reakcija. Pomenuta aplikacija na času je stavljena u funkciju diferencijacije zadataka – učenici koji nemaju dovoljno predznanja primenom aplikacije imaju sve potrebne informacije da reše zadatak samostalno uz pomoć kockica i/ili kursa na Moodle platformi. Za učenike koji imaju dovoljno predznanja aplikacija se stavlja u funkciju provere tačnosti rešenja. Naučno znanje stečeno kroz ovaj proces zasnovano je na empirijskim dokazima. Na ovaj način dolazi do redefinisanja uloge nastavnika koji postaje moderator, a ne izvor znanja u učionici.

Jelena Dinić
Kreativno Pero, Srbija

Diplomirala opstu hemiju na prirodno matematičkom fakultetu univerziteta u Nišu. Karijeru je započela kroz rad u praksi u domaćim i internacionalnim kompanijama. Zakoračila je u prosvetu kao nastavnik hemije u beogradskim gimnazijama i srednjim školama. Kreativnom Peru se priključila u školskoj godini 2015/16 kao nastavnik hemije u osnovnoj školi i gimnaziji. Od školske 2016/17 godine radi i kao nastavnik predmeta Science koji drži na engleskom jeziku. Jelena koristi inovativne načine prenošenja znanja koristeći nove informacione i komunikacione tehnologije i mogućnosti koje one pružaju, uključujući i raznovrsne medijske formate kako bi hemiju približila učenicima.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC