Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
662KB

Trigonometrija u akustici

Kako se proizvodi zvuk? Koje su njegove fizicke osobine? Kojom razmerom dužine žice i visine tona je nastao? Kako je Pitagora zapoceo ovaj proces? Kako se na monokordu moze odsvirati "Seven Nation Army" grupe White Stripes i mnogo toga drugog očekuje učesnike radionice. Učesnici radionice će biti u mogućnosti da naprave improvizovani instrument tzv. monokord, na kojem treba da odrede pozicije tonova da bi odsvirali jednostavnu melodiju. Pozicije tonova određuju na osnovu razmera i proporcija koje mogu pronaći na internetu ili izračunati uz podršku autora radionice. Za vreme trajanja radionice učesnici treba da pokušaju napraviti logičku vezu trigonometrije, fizike i akustike kao i da uoče značaj matematičkih principa u umetnosti. Drugi deo radionice sastoji se iz sabiranja sinusoida koje predstavljaju tonove C, E i G tako da kao rezultantu dobijemo akord C-dur. U ovom delu radionice akcenat je na sabiranju grafički prikazanih trigonometrijskih funkcija. Evaluacioni formulari i diskusija su planirani za zaključak radionice.

"Stare" tehnologije se koriste u vidu pojačala, magneta i gitare kao referentnog instrumenta. Nove tehnologije se koriste tako što putem računala i alata Geogebra razmatramo simulacije talasa, sabiranja talasa, promena frekvencija i amplituda između različitih tonova što se može videti na sledećim linkovima: https://www.geogebra.org/m/pcpHgak5 https://www.geogebra.org/m/vp7jazUp https://www.geogebra.org/m/FmtqVDrf https://www.geogebra.org/m/tjjDGApM Takođe tehnologija se koristi u svrhu deljenja sadržaja među učesnicima radionice.(mail, drive)

Mladen Begović
British International School Arcadia Academy, Crna Gora

Diplomirao na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - profesorski smjer. Svestrano obrazovanje stekao pohađajući glazbenu školu, elektro-tehničku školu i Visoku ekonomsku školu. Iskustvo stjecao u više beogradskih osnovnih škola i kroz individualan rad. Kontinuirano pohađa seminare stručnog usavršavanja. Član je organizacije Mensa. Osnivač je i predsjednik upravnog odbora Kulturno-edukativnog centra Art. Posvećen umjetnosti, igri i prirodi.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC