Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
939KB

STEAM kroz matematiku i ples

Metoda učenja pokretom učinkovita je u svim područjima obrazovnog sustava (u svim predmetima, različitim vrstama škola, uzrastima učenika...). Posebno je primjenjiva kod učenika s poteškoćama u učenju te je općenito zahvalna metoda za "interaktivnu" generaciju učenika izraslih u okružju digitalne revolucije. Zbog suvremenog načina života te „sjedalačkog“ načina učenja potpomognutom tehnologijom sa nedovoljnim fizičkim aktivnostima uočavaju se kod mladih osoba brojne zdravstvene poteškoće, slabija koordinacija pokreta i smanjene motoričke sposobnosti. Zato se u nastavi općenito postavlja zahtjev za promjenama oblika i načina učenja i poučavanja što je jednako važno i za nastavu matematike ali i STEM područja. Pokazalo se da su upravo razvijene motoričke vještine preduvjet za uspješnije kognitivne sposobnosti kojima učenici mogu ostvariti bolje rezultate u matematici. Tjelesna aktivnost a posebno ples kao oblik komunikacije omogućuje bolju koncentraciju u procesu učenja, podiže razinu pozitivnih emocija i dobro raspoloženje, uklanja strah od neznanja, ubrzava postupak pronalaženja rješenja postavljenih problema i oslobađa kreativnost u rješavanju postavljenih zadataka. Povezujući plesne pokrete sa matematičkim konceptima ostvaruje se interdisciplinarnost matematičkog i umjetničkog područja koji se mogu upotpuniti elementima fizike te informatike primjenom digitalne tehnologije. Suvremena nastava danas sve lakše prihvaća korištenje tehnologije u skladu sa potrebama i interesima učenika pri čemu nikako ne smijemo pretjerivati. Koristiti ćemo zato jednostavan alat EdPuzzle za obradu videa kao pomoć u pripremi sadržaja STEAM nastave. Iako ćemo se u ovom izlaganju više fokusirati na matematičku komponentu STEAM-a svakako ćemo pokazati i nekoliko primjera primjene plesa u programiranju kao primjerice neki od tipova sortiranja obrađeni u europskim narodnom plesovima.

Antonela Czwyk Maric
Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska

Antonela Czwyk Marić, profesorica matematike i informatike, stjecala je iskustvo rada s učenicima dugogodišnjim radom u srednjoj školi razvijajući suvremene oblike rada i metode poučavanja u predmetima Matematika i Računalstvo/Informatika a posebno u primjerenoj i svrsishodnoj primjeni IKT-a u cilju podizanja digitalnih kompetencija svih dionika nastavnog procesa. Surađivala je s CARNet-om u brojnim projektima kroz razne aktivnosti i profesionalnim doprinosom. Posljednjih godina zaposlena je kao viša savjetnica za matematiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Predanim radom nastoji ponuditi inovativna i svima dostupna stručna usavršavanja nastavnika matematike s ciljem podizanja kvalitete nastave usmjerene učeniku i prepoznavanja važnosti matematičkih znanja i vještina za buduća zanimanja i život.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC