Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
8.5MB

STEM Genijalci- projekt Gimnazije "Matija Mesić"

Ovim interaktivnim izlaganjem želimo predstaviti projekt STEM Genijalci u kojem je sudjelovala naša škola kao nositelj te partneri Gimnazija Nova Gradiška te Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Projekt je trajao 12 mjeseci ( 23.10.2015. do 22.10.2016.), a ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.474.286,40 kuna. (EU udio u finaciranju iznosi 85% vrijednosti projekta). Opći cilj projekta je bio doprinijeti povećanju broja učenika koji upisuju STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) studijske programe i povećanju njihovog uspjeha na studiju te konkurentnosti na tržištu rada omogućavanjem stjecanja dodatnih kompetencija iz STEM i ICT područja. Specifični ciljevi projekta su bili razviti inovativne kurikulume usmjerene na stjecanje kompetencija iz STEM i ICT područja. U svome izlaganju želimo sudionike upoznati sa našim projektom, sa njegovim fazama od natječaja, prikupljanja ideja do same realizacije. Projekt je u cijelosti realiziran i specifični ciljevi su ostvareni. Budući je projekt završio početkom prošle školske godine bilo je kasno za početak provođenja novonastalih kurikuluma. Nastavu po novim fakultativnim kurikulumima započinjemo u našoj školi sljedeće školske godine 2017./2018. i nadamo se uspješnom provođenju istih te da ćemo njihovim provođenjem ostvariti i opći cilj projekta. Što ćemo svakako ispitati anketiranjem učenika završnih razreda koji su pohađali nastavu po novonastalim kurikulumima. Također ćemo sudionicima CUC-a prikazati naš portal za e-učenje te kvizove, simulacije i prezentacije koje se nalaze na istom.

Mirta Matanić
Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod, Hrvatska

Mirta Matanić, rođena 10. listopada 1982. u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila u Slavonskom Brodu. Diplomirala 2007. na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija radila u OŠ „Đuro Pilar“, Slavonski Brod te OŠ“Bogoslav Šulek“, Slavonski Brod na mjestu nastavnice kemije, biologije i prirode. Na sadašnjem radnom mjestu u Gimnaziji „Matija Mesić“ radi četvrtu školsku godinu kao profesorica kemije. Radila kao predavač kemije – pripreme za državnu maturu – ( šk. god. 2014./2015.) za Otvoreno učilište „Algebra“ . Sklona timskom radu, izazovima te sudjelovanju u različitim projektima. Sudjelovala u EU projektu „STEM genijalci“ kao član radne skupine –GMM 5 zadužene za analizu i izradu fakultativnog kurikuluma iz kemije i interdisciplinarnog kurikuluma iz obnovljivih izvora energije i pripadajućih priručnika. Aktivno sudjeluje u Carnetovom pilot projektu e-škole kao član radne skupine. Redovito se usavršava čitajući stručnu i pedagošku literaturu, posjećujući seminare te pohađajući online seminare. Pohađala i uspješno završila MOOC tečaj Inovativni nastavnici u organizaciji Carneta te osvojila digitalnu značku Inovativni nastavnik guru. Aktivno sudjeluje u uvođenju IKT inovacija u školi kroz nastavu i komunikaciju sa učenicima oplemenjenu IKT-om.

Ines Martinović
Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod, Hrvatska

Ines Martinović, rođena 04.03.1985. u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila u Slavonskom Brodu. Diplomirala 2008. na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, smjer: matematika – informatika te stekla zvanje profesorice matematike i informatike. Tijekom studiranja dobila Rektorovu nagradu za akademsku 2006./2007. godinu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Računarski praktikum II pod nazivom „Problem višekriterijskog odlučivanja – AHP metoda“ (22. svibnja 2007.). Samostalna u obavljanju radnih zadataka, posjeduje dobre organizacijske i komunikacijske sposobnosti, sklona surađivanju i timskom radu. Voli kreativne poslove, rado uči te stječe nova znanja. Surađivala s Odjelom za matematiku u pripremi nadarenih učenika osnovnih škola za razna natjecanja te učenika srednjih škola za upis na fakultet 2007./2008. (držanje vježbi i konzultacija), priprema učenike osnovne i srednje škole za školsko, županijsko i regionalno natjecanje, koordinatorica međunarodnog matematičkog natjecanja „Klokan bez granica“, priprema učenike za polaganje Državne mature. Na sadašnjem radnom mjestu kao profesor matematike radi već četvrtu školsku godinu. Do tada radila u osnovnim školama kao nastavnik matematike te u Gimnaziji „Matija Mesić“ kao profesor informatike i voditelj smjene. Također radila kao predavač matematike – pripreme za državnu maturu – viša razina ( šk. god. 2014./2015.) za Otvoreno učilište „Algebra“. Sudjeluje u mnogim projektima a posebno se istakla kao voditeljica EU projekta „STEM genijalci“ tijekom kojeg je izrađeno pet novih fakultativnih kurikuluma iz STEM područja te je škola opremljena IKT i drugom opremom. Također je voditeljica pilot projekta e-škole za Gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC