Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
8.5MB

Razvoj algoritamskog mišljenja i tematska nastava kroz IKT

Fokus aktivnosti je na primeni tehnologije, razvoju algoritamskog mišljenja i uvažavanju potrebe dece za igrom.

U okviru projekta, na nivou Ustanove, deca (uzrasta od pripremno-predškolskog do III razreda osnovne škole) uče kroz tematske celine u kojima se spajaju standardi za realizaciju srodnih oblasti u različitim nastavnim predmetima. IKT ima vezivnu funkciju i omogućava kvalitetnu realizaciju tematske nastave.

Predstavićemo koncept potrage za blagom. Koncept je fleksibilan i transformiše se zavisno od teme tri aktivnosti. Aktivnosti sadrže motivišući narativ, putanju kretanja po prostoru duž koje se nalaze QR kodovi koji sadrže tekst/video sa asocijacijama koje vode ka sledećem zadatku i konačnom rešenju u vidu nagrade. Razvijaju se kompetencije: algoritamsko mišljenje, programiranje, snalaženje u prostoru, čitanje mape, korišćenje tablet računara, upoznavanje sa QR kodovima i unplugged programiranjem i upotrebe engleskog jezika.

Mesto IKT-a je u diferencijaciji zadataka i u motivacionom dejstvu kroz primenu zadataka zasnovanih na principu proširene stvarnosti.

Uslediće objašnjenje značaja motivišućih narativa u kome priča postaje dečija stvarnost.

Tajna Topčiderskog blaga– narativ aktivnosti je potraga za blagom, koje je knez Miloš zakopao u Topčiderskom parku, uz pomoć mape sa QR kodovima.

U drugoj aktivnosti decu vodimo kroz priču Čardak ni na nebu ni na zemlji, gde se blago transformiše u novi zadatak– spajanje slagalice u vezi sa pojmovima iz priče.

Christmas Mystery Hunt- narativ se odnosi na pojmove vezane za novogodišnje praznike. Deca su za “tajne prijatelje” snimila video poruke i generisala ih u QR kodove. Stariji učenici su osmislili putanje kretanja koje mlađe učenike vode do poklona.

Sanja Miladinović
Vaspitno obrazovni sistem Kreativno pero, Srbija

Diplomirala 2008. godine na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Kruševcu. Tokom 2007. i 2008. godine radila kao anketar za američku nevladinu organizaciju Mercy Corps u Kruševcu. Radno iskustvo sticala u internacionalnom vrtiću „Paddington Sunflower” iz koga prelazi u Vaspitno-obrazovni sistem Kreativno pero kao vaspitačica u kome realizuje nacionalni i Kembridž program. Zahvaljujući predanom i kvalitetnom radu postaje koordinator za obrazovne aktivnosti zadužena za implementaciju savremenih metoda rada na nivou predškolske ustanove. Istakla se u stručnoj javnosti kao jedan od retkih vaspitačica koja radi na razvoju algoritamskog mišljenja sa decom predškolskog uzrasta.

Nastupi na konferencijama: CARNet User Conference 2016, CARNet, Hrvatska Nove tehnologije u obrazovanju 2017, Britanski savet, Beograd

Aktivna je u vođenju svog bloga Stories from the Creative Classroom na kome je dokumentovan veliki broj njenih aktivnosti - https://goo.gl/KoYO1i

Ivana Ivković
Vaspitno obrazovni sistem Kreativno pero, Srbija

Diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je trenutno na master studijama. Prvo iskustvo u nastavi stiče na šestomesečnom gostovanju u Trećoj beogradskoj gimnaziji. Karijeru nastavlja u dve škole stranih jezika i predškolskoj ustanovi Juca, dečija otkrivalica, sve više se fokusirajući na nastavu engleskog jezika u predškolskom uzrastu. Od januara 2016. uz pesmu, pokret, priču i savremene tehnologije podučava najmlađe članove Kreativnog pera. Učesnik svih međunarodnih etvining projekata u sistemu.

Svoj rad je predstavila na konferenciji Nove tehnologije u obrazovanju (Beograd 2017.), sa radom QR codes and other ICT tools in teaching English, gde je održala i radionice Teachers’ little QR workshop, napravite svoje IKT materijale.

Pohađala seminare i radionice: "Introduction to TKT Essentials", Marija Lukač; “Creativity inspires both teachers and students”, Carol Read; "The Importance of Motivation in ELT", Pearson Longman Conference. Više od igre, dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom , Dušica Bojović Theme-based instruction in teaching English, Vera Savic

Milena Radojković
Vaspitno obrazovni sistem Kreativno pero, Srbija

Nakon srednjeg obrazovanja i šest meseci provedenih na razmeni učenika u SAD, završila je osnovne studije engleskog jezika i književnosti, a potom i master studije metodike nastave engleskog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sa više od tri godine iskustva u privatnoj školi jezika, prvo na poziciji profesora engleskog, a potom i direktora nastave, priključila se timu Kreativnog pera u februaru 2016. godine. Učestvovala je na brojnim Oksford, Kembridž, ELTA i Britiš Kaunsil seminarima i aktivno se interesuje za metodiku nastave, naročito upotrebu informatičkih sredstava u nastavi i nove nastavne metode.

Bojan Savić
Vaspitno obrazovni sistem Kreativno pero, Srbija

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Grupi za pedagogiju 2010. godine, na kojoj je i masterirao 2012. godine. Profesionalnu karijeru je započeo radom u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na poziciji tehničkog sekretara, kao i angažovanjem u okviru zajedničkog projekta Ministarstva i Evropske delegacije - „IMPRES“ (Improvement of Preschool Education in Serbia) u dva navrata – kao istraživač i kao prevodilac.

2013. godine zapošljava se u Vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno pero na poziciji pedagoga i koordinatora predškolske ustanove. Usled izraženog interesovanja za primenu novih tehnologije i inicijative za unapređivanje svih aspekata rada vaspitno-obrazovnog sistema 2015. godine postaje zadužen za implementaciju Projekta uvođenja tableta u nastavu, kroz koji uspostavlja i nastavlja da neguje odnose sa partnerima koji su vodili početku i daljem razvoju projekta (Hewlett Packard Enterprise, Hewlett Packard Inc, SMART Technologies, Comtrade, Storm Computers, HSM Informatika).

Po završetku projekta i početku njegove implementacije u nastavni proces prelazi na poziciju pedagoga i stručnog saradnika za primenu IKT-a u nastavi u VOS Kreativno pero u okviru koga vodi projekat implementacije koncepta algoritamskog mišljenja na nivou kurikuluma celog vaspitno-obrazovnog sistema.

Nastupi na konferencijama: CARNet User Conference 2016, CARNet, Hrvatska Nove tehnologije u obrazovanju 2017, Britanski savet, Beograd

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC