Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
10.3MB

Ritam matematike

Radionica "Ritam matematike" upoznat će sudionike sa osnovnim pretpostavkama i prednostima učenja pokretom, osvijestiti povezanost razvoja tehnike učenja pokretom i matematičke pismenosti, ulogu ritma u razumijevanju nekih matematičkih pojmova kao i primjenu digitalnih alata za izvođenje s tim povezanih nastavnih aktivnosti. Cilj radionice je osvijestiti važnost i ulogu svih područja STEAM-a. Ostvarit će se korelacija matematike, fizike i plesa kao umjetnosti (područje STEAM-a) te informatike korištenjem jednostavnog digitalnog alata EdPuzzle. Alat za objavu i obradu videa omogućiti će pregled gotovih primjera te razmjenu uradaka sudionika radionice. Objavljeni video zapisi uz dodatnu metodičku razradu zadane teme/nastavne jedinice sudionici će imati priliku koristiti u svojoj nastavnoj praksi.

Antonela Czwyk Marić
Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatska

Antonela Czwyk Marić, profesorica matematike i informatike, stjecala je iskustvo rada s učenicima dugogodišnjim radom u srednjoj školi razvijajući suvremene oblike rada i metode poučavanja u predmetima Matematika i Računalstvo/Informatika a posebno u primjerenoj i svrsishodnoj primjeni IKT-a u cilju podizanja digitalnih kompetencija svih dionika nastavnog procesa. Surađivala je s CARNet-om u brojnim projektima kroz razne aktivnosti i profesionalnim doprinosom. Posljednjih godina zaposlena je kao viša savjetnica za matematiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Predanim radom nastoji ponuditi inovativna i svima dostupna stručna usavršavanja nastavnika matematike s ciljem podizanja kvalitete nastave usmjerene učeniku i prepoznavanja važnosti matematičkih znanja i vještina za buduća zanimanja i život.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC