Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.4MB

Gledam, istražujem, otkrivam … mjereći i tipkajući

Jedan je od osnovnih ciljeva nastave matematike i fizike te matematike i PID u razrednoj nastavi razviti kompetencije učenika u formiranju i primjeni stečenih koncepata. Prezentirani oblik rada - model nastave polazi od konkretne situacije (mjerenje i određivanje duljine, ploštine i obujma), razvija kompetencije učenika: samostalnost, suradnju, timski rad uz formiranje temeljnih matematičko /fizikalno /prirodoslovnih koncepata, kroz praktičnu aktivnost, didaktičku igru i aktivnost u digitalnom okruženju. Posebnost je ove radionice što povezuje nastavu matematike i fizike u osnovnoj školi sa sadržajima u razrednoj nastavi, a primijenjen je suvremeni oblik rada i dimenzioniranja nastave (DOS i IKT, uz kombinaciju s praktičnim aktivnostima i didaktičkom igrom za svako nastavno područje obuhvaćeno Radionicom); korelativno se povezuju matematika, fizika i PID što je intencija suvremenog cjelovitog pristupa. Za razliku od uobičajenog (manje-više vođenog) rada u nastavi, ovdje učenik preuzima uloge koje odgovaraju njegovim individualnim sposobnostima i načinima funkcioniranja i učenja. Polaznici će proći kroz konkretne praktične aktivnosti, digitalne sadržaje, IKT alate, te nastavne situacije u kojima ih se može koristiti. „Mjerenje i određivanje duljine, ploštine i obujma“ idealan je nastavni sadržaj da nastavnik uvede ovakav oblik rada. Nakon ove teme, dalje se ovaj oblik može koristiti i na složenijim sadržajima matematike, fizike i PID. Radionica će biti zaokružena aktivnošću evaluacije sadržaja i iskoristivosti, provedenom pomoću online upitnika.

Aleksandra-Maria Vuković
OŠ Gornji Mihaljevec (Međimurska županija), Hrvatska

Završila studij razredne nastave i matematike. Aktivna u radu različitih Stručnih vijeća, voditelj u Centru izvrsnosti Međimurske županije (matematika), redoviti član Županijskog povjerenstva za natjecanje iz matematike Međimurske županije, redoviti voditelj radionica u Županijskim i Međužupanijskim stručnim vijećima (matematika). Aktivna u edukacijama, natječajima i projektima, suvoditelj radionica početnog tečaja GeoGebre za učitelje matematike OŠ i SŠ (suglasnost AZOO, FER, Zagreb), CUC2014 – natjecanje Webfestival – prva nagrada u kategoriji Kadet za online igru "Lov na brojeve" koju je izradila u programskom jeziku ActionScript 2.0.; sudjelovala u istraživanju u sklopu doktorskog rada prof. Željke Dijanić kao suradnik i autor dijela E-udžbenika i digitalnih materijala izrađenih u GeoGebri, u Erasmus+ projektu u suradnji s grupom učitelja iz Norveške kao demonstrator korištenja IKT u nastavi matematike (hospitacije i praćenje nastave), 2016. – voditelj radionica naprednog tečaja GeoGebre za učitelje matematike OŠ i SŠ (suglasnost AZOO, X. gimnazija Zagreb), 2016. – voditelj trodnevnog naprednog tečaja GeoGebre (u sklopu projekta Heureka) za nastavnike matematike i fizike u SŠ Ivanec, od 2016. član Stručne radne skupine za izradu scenarija poučavanja iz matematike u sklopu CARNet-ovog projekta e-Škole (preko kuće Profil Klett), od 2016. IKT stručnjak za pružanje stručno-savjetodavne podrške školama za primjenu IKT u sklopu CARNet-ovog projekta e-Škole (preko kuće Profil Klett). Do sada objavljeni digitalni obrazovni sadržaji: interaktivni DOS za nastavu njemačkog jezika i matematike od 5. do 8.r OŠ te GeoGebrini apleti izdani na CD-u uz udžbenike za redovnu i izbornu nastavu (Neodidacta d.o.o., Školska knjiga, Alfa d.d. – Zagreb).

Anita Sečan
OŠ Belica (Međimurska županija), Hrvatska

Autor radionice završio je studij matematike i fizike na Odjelu za Matematiku u Osijeku. Radi u OŠ Belica kao nastavnik matematike i fizike i aktivno sudjeluje u radu županijskih stručnih vijeća iz matematike i fizike. Redoviti je član županijskih povjerenstava za natjecanje iz matematike i fizike. razreda iz matematike u Centru izvrsnosti Međimurske županije.U svrhu unapređenja vlastitih kompetencija sudjelovala je u ISE projektu. Sudjelovala je u ISE projektu i završila više online Moodle tečajeva. Od 2010. do 2012. bila voditelj grupa učenika 7. i 8. Održala je radionicu na 13. Hrvatskom simpoziju o nastavi fizike održanom u Zadru 2017.god.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC