Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
979KB

Izrada multidisciplinarnog građevinskog projekta u osnovnoj školi

Učenje van konteksta je veoma česta pojava u nastavnim planovima i programima formalnog obrazovanja. Stavljanje primene kao temelja nastavnom procesu omogućava nastavnicima da ciljaju na više kognitivne nivoe analize, sinteze i evaluacije. Naime, u moru informacija koje su nam dostupne, puko faktografsko ili proceduralno, znanje, kao osnovni nivo kognitivnog razvoja, već poseduju i mašine. Kada nastava polazi od primene dopuštate učeničku slobodu za razvijanje potencijala sopstvenim tempom rada, a dolazite do situacije da njihovu radoznalost podstaknete tako da postavljanje pitanja postaje dvosmeran proces. Tokom predstavljanja kompleksnog zadatka izrade građevinskog projekta za koji je potrebno kreirati: specifikaciju materijala, predračun radnika, spisak potrebne dokumentacije, planove sa ortogonalnim projekcijama, prezentaciju odnosno ponudu za izgradnju, autor diskutuje o kompetencijama koje se odnose na pojedine segmente projekta. Ovakvi vidovi nastave podrazumevaju često grupni rad pa je potrebno usavršavati i prilagoditi grupi način ocenjivanja radova tako da ukupna ocena ima aspekte grupnog i individualnog vrednovanja što se demonstrira primerom. Komunikacija sa učenicima je daleko efikasnija upotrebom online platformi za učenje poput Edmodo-a ili Moodle-a, dok je veoma komforno slagati dokumenta u Google Drive ili slične virtuelne memorije. Upotreba pomenutih alata umnogome olakšava nastavni proces i čini ga izvodljivim u ovakvom obliku. Kroz matematičke, fizičke, tehničke, informaciono-komunikacijske tehnologije, znanja i metode, učenik, u kontekstu rešavanja projektnih zadataka razvija analitičke sposobnosti, sintetisanje zaključaka i donošenje odluka. Zadatak nastavnika je da kontinuirano podseća učenika na značaj evaluacije odnosno vrednovanja celokupnog svog rada i postupaka.

Mladen Begović
British International School Arcadia Academy, Crna Gora

Diplomirao na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - profesorski smjer. Svestrano obrazovanje stekao pohađajući glazbenu školu, elektro-tehničku školu i Visoku ekonomsku školu. Iskustvo stjecao u više beogradskih osnovnih škola i kroz individualan rad. Kontinuirano pohađa seminare stručnog usavršavanja. Član je organizacije Mensa. Osnivač je i predsjednik upravnog odbora Kulturno-edukativnog centra Art. Posvećen umjetnosti, igri i prirodi.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC