Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
1.4MB

Hrvatske muzejske zbirke kroz proširenu i virtualnu stvarnost u suvremenoj nastavi 21. stoljeća

Kao rezultat redovitog unapređivanja sadržaja Školske e-knjige nastao je i projekt Hrvatske muzejske zbirke kroz proširenu i virtualnu stvarnost u suvremenoj nastavi 21. stoljeća. Projekt sadrži interaktivnu virtualnu šetnju kroz stari grad Čakovec i Muzej Međimurja Čakovec s mogućnošću virtualnog pregleda zbirki uz dodatne interaktivne prozore, tekstualne i slikovne informacije, uz vodstvo naratora u uvodu i na pojedinim točkama šetnje. Cilj projekta je: upotrebom interaktivnih 360 fotografija i VR tehnologije približiti učenicima i učiteljima važnost visokovrijednih institucija znanja kao što su muzeji, učenicima olakšati stvaranje poveznice prošlost-sadašnjost i razumijevanje utjecaja kulturne baštine na aktivno učenje. Naglasak na razliku između interaktivnog pristupa i pristupa u kojem se samo promatra jest u tome što se interakcijom pravilno oblikovanih materijala potiče znatiželja u učenika, te učenik oblikuje i usmjerava svoje istraživanje s pomoću virtualne šetnje, ne ostaje pasivni promatrač. Metode rada i postupaka mogu biti raznovrsne – od frontalnog, rada u grupama, rad uz pomoć digitalnog materijala (slika, video, tekst, 3D i sl.), te mogućnosti samostalnog rada, pripreme za terensku posjetu Muzeju, ponavljanje uz prepoznavanje određenih razdoblja povijesti, te rad direktno na pripremljenom materijalu (određena količina materijala biti će otvorena za preuzimanje kako bi mogla poslužiti za izrađivanje plakata, shema, lenti vremena i slično). Način interakcije ovisit će o broju sudionika. Interakcija se može izvršiti uz pomoć VR naočala ili na dobrovoljnom odazivu par sudionika za probu virtualne šetnje kako bi mogli iskušati ovaj oblik rada s digitalnim materijalom. Korelacija: Povijest/Geografija/Likovna kultura/Razredna nastava/Tehnička kultura

Sonja Miličević Vukelić
Školska knjiga, d. d., Hrvatska

Sonja Miličević Vukelić, rođena 1980. u Zagrebu, završila jezičnu gimnaziju i Filozofski fakultet u Zagrebu te stekla zvanje profesorice povijesti i diplomirane etnologinje. Iskustvo u edukaciji stekla na međunarodnim projektima na temu cjeloživotnog učenja i razvitka socijalnog i obrazovnog razvoja učenika završnih razreda osnovne škole, direktnim radom s učenicima u školi, znanstvenim i stručnim skupovima, kao predavačica na fakultetima, muzejima i centrima kulture, te u izradi i uređivanju aktualnih udžbeničkih i vanudžbeničkih tiskanih i digitalnih materijala i kompleta za nastavu povijesti u osnovnim i srednjim školama u izdanju Školske knjige. Surađivala s muzejima i parkovima prirode na raznim edukacijskim i turističkim projektima. Suosnivačica i članica jedne od najvećih aktivnih udruga za oživljenu povijest u Hrvatskoj. Trenutno zaposlena kao urednica za povijest u Školskoj knjizi (2013. – 2017.).

Deniver Vukelić
Školska knjiga, d. d., Hrvatska

Deniver Vukelić, rođen 1980. u Zagrebu, završio klasičnu gimnaziju i Filozofski fakultet u Zagrebu te stekao zvanje profesora povijesti i kroatistike. Poslijediplomski student doktorskog studija hrvatske kuIture. Iskustvo u edukaciji stekao kroz brojne suradnje s turističkim zajednicama, muzejima i parkovima prirode na raznim edukacijskim i turističkim projektima, kao predavač na fakultetima u Hrvatskoj i izvan nje, znanstvenim i stručnim skupovima, te u izradi i uređivanju aktualnih udžbeničkih i vanudžbeničkih tiskanih i digitalnih materijala i kompleta za nastavu povijesti u osnovnim i srednjim školama u izdanju Školske knjige. Suosnivač i predsjednik jedne od najvećih aktivnih udruga za oživljenu povijest u Hrvatskoj. Trenutno zaposlen kao urednik za povijest u Školskoj knjizi (2013. – 2017.).

Krešimir Serdarušić
Školska knjiga, d. d., Hrvatska

Krešimir Serdarušić, rođen 1969. u Zagrebu, završio je Ekonomski obrazovni centar. Tijekom studija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje s kolegom osniva izdavačko poduzeće Profil International. Dragovoljac je Domovinskog rata. Uz izdanja namijenjena gospodarstvu, 1994. uređuje Zbirku zadataka iz anorganske kemije (Petreski, Sever) kao i niz drugih udžbeničkih i didaktičkih izdanja. Producent je tv emisije „Svijet Businessa“, suradnik je i na više video projekata, dokumentarnih i igranih filmova. Iskustvo u poslovima vizualnih komunikacija i marketinga stekao je vodeći oglasne i branding kampanje za renomirane Hrvatske tvrtke i ustanove: Magma, Ina info, Bionatura, AZOO, MZOŠ i dr. Kao voditelj odjela digitalnog razvoja i multimedije Školske knjige aktivno sudjeluje u razvoju sustava digitalnih udžbenika, Školskog portala, digitalnih rječnika i drugih digitalnih i multimedijalnih projekata i sustava Školske knjige. Autor je više od 200 vizualnih rješenja naslovnica, layout-a udžbeničkih serija, zbirki zadataka, likovnih mapa i ostalih školskih izdanja.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC