Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
57.3MB

Igra - učenje na nama zanimljiv način

Već odavno znamo da okolinu treba prilagoditi potrebama djeteta kako bi ono moglo kreirati svoj svijet. Današnja okolina je prepuna tehnologije, okružuju ih računala, mobiteli, tableti, različite aplikacije i društvene mreže. Djeca danas žive u drugačijem svijetu od onoga u kojem smo mi živjeli. Stoga, da bi djecu motivirali da nauče nešto što im je udaljeno i apstraktno trebamo im to učiniti zanimljivim, trebamo to prilagoditi njihovoj okolini. Učenici će i „najteže“ usvojiti ako uče u opuštenoj atmosferi, ako samostalno istražuju, donose vlastite odluke, izražavaju osjećaje te kritički promišljaju što je sve svojstveno učenju kroz igru. U ovome interaktivnom izlaganju želimo predstaviti nekoliko on-line igara i alata koji se mogu iskoristiti u nastavi za motivaciju u uvodnom dijelu sata, za satove ponavljanja, ali i za samu obradu te provjeru znanja.

Mirta Matanić
Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod, Hrvatska

Mirta Matanić, rođena 10. listopada 1982. u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila u Slavonskom Brodu. Diplomirala 2007. na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Nakon završetka studija radila u OŠ „Đuro Pilar“, Slavonski Brod te OŠ“Bogoslav Šulek“, Slavonski Brod na mjestu nastavnice kemije, biologije i prirode. Na sadašnjem radnom mjestu u Gimnaziji „Matija Mesić“ radi četvrtu školsku godinu kao profesorica kemije. Radila kao predavač kemije – pripreme za državnu maturu – ( šk. god. 2014./2015.) za Otvoreno učilište „Algebra“ . Sklona timskom radu, izazovima te sudjelovanju u različitim projektima. Sudjelovala u EU projektu „STEM genijalci“ kao član radne skupine –GMM 5 zadužene za analizu i izradu fakultativnog kurikuluma iz kemije i interdisciplinarnog kurikuluma iz obnovljivih izvora energije i pripadajućih priručnika. Aktivno sudjeluje u Carnetovom pilot projektu e-škole kao član radne skupine. Redovito se usavršava čitajući stručnu i pedagošku literaturu, posjećujući seminare te pohađajući online seminare. Pohađala i uspješno završila MOOC tečaj Inovativni nastavnici u organizaciji Carneta te osvojila digitalnu značku Inovativni nastavnik guru. Aktivno sudjeluje u uvođenju IKT inovacija u školi kroz nastavu i komunikaciju sa učenicima oplemenjenu IKT-om.

Ines Martinović
Gimnazija "Matija Mesić", Slavonski Brod, Hrvatska

Ines Martinović, rođena 04.03.1985. u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila u Slavonskom Brodu. Diplomirala 2008. na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, smjer: matematika – informatika te stekla zvanje profesorice matematike i informatike. Tijekom studiranja dobila Rektorovu nagradu za akademsku 2006./2007. godinu za izvrstan seminarski rad iz predmeta Računarski praktikum II pod nazivom „Problem višekriterijskog odlučivanja – AHP metoda“ (22. svibnja 2007.). Samostalna u obavljanju radnih zadataka, posjeduje dobre organizacijske i komunikacijske sposobnosti, sklona surađivanju i timskom radu. Voli kreativne poslove, rado uči te stječe nova znanja. Surađivala s Odjelom za matematiku u pripremi nadarenih učenika osnovnih škola za razna natjecanja te učenika srednjih škola za upis na fakultet 2007./2008. (držanje vježbi i konzultacija), priprema učenike osnovne i srednje škole za školsko, županijsko i regionalno natjecanje, koordinatorica međunarodnog matematičkog natjecanja „Klokan bez granica“, priprema učenike za polaganje Državne mature. Na sadašnjem radnom mjestu kao profesor matematike radi već četvrtu školsku godinu. Do tada radila u osnovnim školama kao nastavnik matematike te u Gimnaziji „Matija Mesić“ kao profesor informatike i voditelj smjene. Također radila kao predavač matematike – pripreme za državnu maturu – viša razina ( šk. god. 2014./2015.) za Otvoreno učilište „Algebra“. Sudjeluje u mnogim projektima a posebno se istakla kao voditeljica EU projekta „STEM genijalci“ tijekom kojeg je izrađeno pet novih fakultativnih kurikuluma iz STEM područja te je škola opremljena IKT i drugom opremom. Također je voditeljica pilot projekta e-škole za Gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC