Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
2.4MB

Platforma zajedničkih nastavnih jednica

Platforma zajedničkih nastavnih jedinica Je interaktivno izlaganje kroz koje će biti predstavljen rad na europskim projektima koji su povezali strukovne škole i svijet poduzetništva tj. obrta. Tijekom dvije godine nastavnici strukovnih predmeta iz obrazovnih područja Strojarstvo i Graditeljstvo iz pet europskih zemalja izrađivali su teorijski okvir zajednički zemljama partnerima te su isti povezali u složene zadatke koje učenici izvode u praktičnom dijelu strukovnog obrazovanja. Izlaganje će predstaviti razvojni ciklus nastale platforme te će sudionicima detaljno predstaviti izrađene nastavne jedinice i mogućnosti njihove primjene u svakodnevnom radu. Kroz predavanje sudionici će dobiti priliku upoznati se sa sustavom ECVET bodovanja te načinom definiranja obrazovnih ishoda koji su bili temelj za izradu svih materijala. Također u prezentaciji će sudionici dobiti detaljan uvid u same nastavne jedinice i materijale koje su izrađivali nastavnici strukovnih predmeta u suradnji s obrtnicima, a koje su učenici koristili tijekom izvršenja zadataka na praktičnoj nastavi. Prezentacija platforme uključuje i predstavljanje portfolia u strukovnom obrazovanju. Tijekom izlaganja, sudionici će kroz diskusiju dobiti priliku (pr)ocijeniti i materijale i zadatke, ali i izrađene obrasce. Svi materijali izrađeni su upravo za potrebe projekta, a obrasci koje nastavnici, obrtnici i učenici koriste u izvršenju zadatka inovativno su rješenje koje pomaže svim sudionicima strukovnog obrazovanja te predstavljaju primjer inovativnog pristupa učenju tj. primjer projektnog učenja.

Livija Pribanić
Srednja strukovna škola Vinkovci, Hrvatska

Livija Pribanić je profesorica engleskog jezika u Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci u Vinkovcima. Nekoliko godina voditeljica je projekata financiranih iz EU fondova i uspješno je osigurala stručne prakse za preko 50 učenika i 20 nastavnika stručnih predmeta u Irskoj, Finskoj i Engleskoj. Kao članica stručne radne skupine sudjelovala je u izradi kurikuluma kako za strukovne predmete tako i za općeobrazovne.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC