Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
535KB

WebQuest kao podloga za razvoj generičkih kompetencija

Cilj našeg izlaganja je ukazati na još jedan inovativni način poučavanja koji učenike stavlja u centar poduke. Zbog iznimne važnosti inovativnom pristupu učenja, WebQuest je vrsna aktivnost čijom se upotrebom, uz aktivno korištenje novih obrazovnih tehnologija, razvijaju generičke kompetencije učenika. Ovim izlaganjem prikazat ćemo pedagošku pozadinu upotrebe WebQuesta u nastavi i nizom primjera pokazati kako ga izraditi. U nastavku ćemo sudionicima prikazati primjere uspješnih WebQuestova u nastavi društvenih predmeta, ali i predmeta STEM područja. Sudionicima ćemo omogućiti aktivno sudjelovanje na način da ćemo im pripremiti poticajna pitanja na koja će davati svoje odgovore, rješavati kviz i davati svoje mišljenje o određenom sadržaju.

Helena Gustović Ljubić
I. osnovna škola Bjelovar, Hrvatska

Radi kao učiteljica engleskog jezika u I. osnovnoj školi Bjelovar. Uz posao u školi osam godine je radila u školi stranih jezika. Aktivno je uključena u eTwinning aktivnosti i pripremu projekata pri Agenciji za mobilnost i programe EU. Autorica je i osnivačica brojnih eTwinning projekata od koji je projekt „WALL- Wizards at Language Learning“ nagrađen nacionalnom oznakom kvalitete te je dobio priznanje Europska oznaka jezika za inovativne projekte u nastavi i učenju jezika. Sudjeluje u dva Erasmus+ projekta koji se provode njezinoj školi. Uspješno surađuje s izdavačkim kućama u izradi dodatnih materijala za nastavu. U svojem radu ističe se u primjeni novih obrazovnih tehnologija u nastavi te načinima njihove implementacije u sve nastavne i izvannastavne oblike nastave pri čemu svakodnevno koristi računalo i prateću informatičko-komunikacijsku opremu. Sve aktivnosti i postignuća te ishode redovito prezentira u svojoj radnoj sredini, ali i široj obrazovnoj zajednici.

Martina Supančić
I. osnovna škola Bjelovar, Hrvatska

Radi kao učiteljica engleskog jezika u I. osnovnoj školi Bjelovar. Prošle godine promovirana je u zvanje učiteljice mentorice. Suradnica je izdavačkih kuća kao autorica dodatnih materijala za nastavu te materijala za učenike s poteškoćama. Posebno se ističe svojim radom orijentiranim na upotrebu i primjenu suvremenih obrazovnih tehnologija u nastavi, kao i izvannastavnim radom u području eTwinninga. Kao partner, ali i osnivač sudjelovala je u brojnim eTwinning projekatima od kojih su dva nagrađena europskom oznakom kvalitete, a jedan nacionalnom nagradom COMET. Aktivno sudjeluje u dva Erasmus+ projekta koji se provode u I.osnovnoj školi Bjelovar. Održala je brojne međunarodne videokonferencije s različitim temama. Znanja za svoj inovativan način rada stjecala je na brojnim usavršavanjima, u području engleskog jezika i primjene suvremenih obrazovnih tehnologija u nastavi. Često pohađa, ali i sudjeluje kao predavač na neformalnim oblicima stručnog usavršavanja, kao što su webinari i TeachMeetovi. Znanja koja stječe na stručnim usavršavanjima, dijeli s kolegama održavajući predavanja na školskoj, županijskoj i državnoj razini.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC