Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
1.1MB
Prezentacija
View File
pptx
1.6MB

Kritički odnos prema internetu

Nastavna tema: Internet Nastavni sadržaji:Kritički odnos prema internetu (8. razred) Na oglednom satu će se naučiti koristiti web alatima: Padlet, web whiteboard, google prezentacije, Kahoot kviz te na taj način steći znanje kako učinkovito provjeravati pouzdanost sadržaja na web-stranicama, znati nabrojiti kojim su opasnostima djeca najčešće izložena na internetu, navesti koji su sve neprimjereni internetski sadržaji, navesti nekoliko pravila koja se moraju poštovati tijekom procjene kvalitete web-sadržaja. Željeni ishodi će se postići korištenjem web alata i prezentacijom vlastitog rada u web alatima koristeći model istraživačkog učenja. Konkretno, Padlet je online zid (ploča) na kojem su iznesene sve upute o tijeku nastavnog sata. Sastoji se od pet koraka koje korisnici moraju savladati kako bi se postigli željeni ishodi. Web whiteboard omogućuje korisnicima samoprocjenu znanja prije i nakon provedenog sata. Google prezentacije omogućuju korisnicima istovremeno stvaranje prezentacije u grupnom radu što vodi ka željenim ishodima. Kahoot kviz je web alat kojim se na kraju sata provjerava stečeno znanje, odnosno je li cilj sata postignut.

Danijela Čuček
Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada, Hrvatska

Danijela Čuček, rođena 7.8.1983. u Zaboku. Završila opću gimnaziju u Pregradi. Diplomirala 2007. g na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje Dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom informatike. Zaposlena u Osnovnoj školi Janka Leskovara,Pregrada od 2007. kao učiteljica informatike. Sudjelovanje u brojnim aktivnostima u školi i široj lokalnoj zajednici, sudjelovanje u projektima na e-Twining portalu.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC