Skip to main content
CARNet Users Conference 2017

Cijeli program »
Puni tekst rada
View File
pdf
681KB
Prezentacija
View File
pptx
1.2MB

Međupredmetni projekt "Tajne Keopsove piramide"

Sama ideja povezivanja dvaju naizgled nespojivih predmeta rodila se iz znatiželje profesorice povijesti da prilikom obrade nastavne cjeline o drevnom Egiptu učenicima pruži i još pokoju matematičku zanimljivost iz tog doba. Učenici prvog razreda zdravstvene gimnazije, njih 24, podijeljeni su u 8 grupa. Svaka grupa dobila je svoj matematički zadatak i povijesnu obradu teme prema unaprijed dogovorenim smjernicama (izgled pisanog teksta, forma, sadržaj, literatura i citiranje; bodovanje i ocjenjivanje pojedinog dijela rada). Rad su izrađivali u Office Online alatu, a prije samog pisanja bili su podučeni o tome kako otvoriti zajednički dijeljeni dokument te kako ga uređivati i pisati matematičke formule. Sve radove je do zadanog roka trebalo predati u grupu na Yammer-u. Ciljevi ovog međupredmetnog projekta bili su poticanje učenika na povezivanje i upoznavanje nastavnih sadržaja iz matematike i povijesti, upoznavanje s osobitostima staroegipatske kulture, uvid u genijalnost i matematička dostignuća starih Egipćana, povezivanje starih mjernih jedinica s današnjim metričkim sustavom i znanstvenim zapisom decimalnog broja, zapisivanje zadataka iz tekstualnog oblika na matematički jezik korištenjem formula (za opseg, volumen, površinu strana piramide i baze), istraživanje odnosa između pojedinih elemenata (npr. duljine osnovice baze i visine piramide), pisanje radova s naglaskom na dokazivanju i oprimjerivanju, korištenje IKT u nastavi (za pisanje teksta i matematičkih formula), korištenje društvenih mreža (u povezivanju, prikazivanju i prezentiranju ideja većem broju sudionika).

Mirela Brumec
Medicinska škola Varaždin, Hrvatska

Mirela Brumec (r. Ostroški) Rođena je 06.03.1980. u Varaždinu. Živi u Beletincu, selu u dolini Bednje s pogledom na obronke Ivanščice. Završila je Osnovnu školu Beletinec 1994., Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Varaždinu 1998. te Prirodoslovno-matematički fakultet (Matematički odjel, smjer profesor matematike) na Sveučilištu u Zagrebu 2004. godine. Od rujna 2003. – kolovoza 2004. Rudarska i kemijska škola u Varaždinu bila je njeno prvo radno mjesto. Od rujna 2004. do ožujka 2012. radila je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a od travnja 2013. do danas radi na Medicinskoj školi u Varaždinu gdje je član projektnog tima e-Škole. Od 2006. - 2008. radila je na podizanju e-predmeta u virtualnom okruženju za učenje (LMS) Moodle. Bila je član tima koji je dobio 1. Nagradu za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu za 2008./09. godinu. Od radova spominje: [1] Divjak Blaženka, Brumec Mirela: Matematika 2, Matematika i e-učenje, Divjak B., Erjavec Z. (ur.), Varaždin: TIVA - FOI, 2010., 39-42 [2] Divjak Blaženka, Brumec Mirela, Peharda Petra: Stavovi prema matematici i korištenju novih tehnologija u nastavnom procesu, Matematika i e-učenje, Divjak B., Erjavec Z. (ur.), Varaždin: TIVA - FOI, 2010., 5-9 [3] Divjak Blaženka, Ostroški Mirela: Learning outcomes in mathematics: case study of their implementation and evaluation by using e-learning, The second international scientific colloquium Mathematics and Children (Learning outcomes). Monography. Margita Pavleković (ur.), Zagreb: Element, 2009., 65-76 Mirela voli pronalaziti nove pristupe starim i uvriježenim načinima i postupcima u poučavanju, crtati, planinariti i kuhati.

Martina Hranj
Medicinska škola Varaždin, Hrvatska

Autorica živi i radi u Varaždinu. U istome gradu pohađala je osnovnu školu (1996.) i opću gimnaziju (2000.), a dvopredmetni studij na Filozofskome fakultetu završila je u Zagrebu (2005.). Predaje Hrvatski jezik i Povijest u Medicinskoj školi Varaždin. Uživa u svom poslu koji ju ispunja, a s tehnologijama u nastavi "prijateljuje" već 12. godinu. Kad ne radi za posao, druži se, radi i igra sa sa svoje troje male djece koja su njezina najveća radost i inspiracija. U slobodno vrijeme, kojega baš i nema previše, koristi za kreativno izražavanje u mnogim oblicima. Martina je Nnkadašnja atletska prvakinja, aktualna majka i profesorica, a u skoroj budućnosti i znanstvenica.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2016 Zakon Group LLC